Spørg

Hvorfor gælder USA's alkohollovgivning ikke amish-folket?

Amish-folket er et religiøst mindretal. Uden dem var Amerika aldrig blevet, hvad det er. Det er et historisk faktum, der er levende i den nutidige politiske virkelighed. Det er givetvis sådanne ting, der ringer med i myndighedernes forbavsende suspendering af gældende lovgivning over for amish-folket, forklarer Martin Herbst, der er sognepræst.

Myndighederne suspenderer gældende lov for at imødekomme et religiøst mindretals særlige regler, svarer sognepræst Martin Herbst

Spørgsmål:

Kære brevkasse

Hvordan kan det være, at amish-teenagere ikke bliver anholdt i Amerika, når de drikker under 21 år? Burde de ikke blive arresteret, fordi man skal være 21 år for at indtage alkohol i Amerika?

Jeg ved godt, at de har tilladelse på grund af deres religion, når de bliver 16 og er i ”Rumspringa”, men det burde samfundet da ikke forholde sig til? Hvordan fungerer det lige?

Venlig hilsen
Jimmi

Svar:

Kære Jimmi

Det er ikke så sært, du undrer dig over, at ordensmagten i USA ser mellem fingre på mindreårige amish-teenageres drikkeri. Selvfølgelig er alle lige for loven.

Det burde ikke mindst gøre sig gældende i USA, hvor man bryster sig af at have en klar adskillelse mellem stat og kirke/religion. Men som du selv har erfaret, er denne adskillelse ofte mere idé end realitet. Det eksemplificerer amish-teenagernes åbenlyse drikkeri.

Spørgsmålet er selvfølgelig, hvorfor man tillader den slags. Her synes følgende svar at være nærliggende. For det første kan den tilforladelige holdning over for drikkeriet skyldes en positiv indstilling til amish-folkets religiøse samfund og leveregler.

Ifølge sidstnævnte betragtes det såkaldte ”Rumspringa”, som et led i de unges religiøse dannelsesproces. Først når de har fået lov til at løbe hornene af sig, kan de vende hjem i stalden, hvad fire ud af fem da også gør.

Da ”Rumspringa” er en del af sektens interne regelsæt, sker drikkeriet med forældrenes billigelse. Og hvis forældrene ikke gør vrøvl over drikkeriet, hvorfor skulle myndighederne? I dette tilfælde suspenderer myndighederne altså gældende lov for at imødekomme et religiøst mindretals særlige regler.

Måske forestiller man sig ligefrem, at man på denne måde er med til at bevare en minoritet og et stykke kulturhistorie. Og her kan man så dulme den dårlige samvittighed lidt. Amerikanerne har jo en ikke helt pletfri historie, hvad angår etniske og religiøse minoriteter. Det vidner behandlingen af indianere og sorte om.

Dertil kommer, at Amerika blev grundlagt af religiøse mindretal, der var forfulgte i Europa. Uden dem var Amerika aldrig blevet, hvad det er. Det er et historisk faktum, der er levende i den nutidige politiske virkelighed. Det er givetvis sådanne ting, der ringer med i myndighedernes forbavsende suspendering af gældende lovgivning over for amish-folket.

For det andet kan myndighedernes passivitet skyldes en negativ indstilling over for amish-folket og deres asketiske livsstil. Ud fra en sådan holdning vil man betragte de unges drikkeri som et led i deres frigørelsesproces fra sekten og dermed som en del af deres dannelse som normale samfundsborgere.

Ud fra dette perspektiv vil man måske endda overvære de unges drikkeri med en lille bøn på læben om, at de rigtigt skal gå til den og få så mange af deres trosfæller med som muligt. Der er trods alt en ud af fem, der får så megen smag for det ”virkelige” liv, at de helt bryder med sekten med alt, hvad det indebærer. Og det er ikke så lidt, når familie og venner stadig er derinde.

Man kan også forestille sig, at disse to indstillinger til amish-folket, den positive og negative, lever side om side, så man simpelthen er så uafklaret fra myndighedernes side, at det kun kan komme til udtryk som passivitet og eftergivenhed. Måske er det i virkeligheden denne kombination af accept og misbilligelse, der bedst kan forklare myndighederne og mediernes stiltiende blåstempling af amish-folkets drikkelove.

Naturligvis skal man ikke legitimere, at gældende lovgivning bliver brudt, hvad enten man er positivt eller negativt stemt over for et religiøst samfund. Man kan ikke med lov i hånd give slip på den. Noget andet er, at myndighedernes suspension af lovgivningen opretholder skellet mellem ”indenfor og udenfor”, der kendetegner sekteriske miljøer, og som altså åbenbart ikke kun er karakteristisk for amish-folket.

Med venlig hilsen
Martin Herbst
Sognepræst

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.