Spørg

Hvad er det mest overnaturlige i kristendommen?

Som kristne kender vi også en åndelig verden, som ikke er af Gud, og som ikke vil os det vel. Nogle mennesker overvældes af åndsvæsener eller energier, som gør dem ufrie. Men også de kan opleve frihed, når de beder sammen med kristne, som kender Guds Ånds kraft, bærer Jesus i hjertet og ved, at Guds Rige bryder mørkets magt, skriver Ole Skjerbæk Madsen, der er missionspræst i Areopagos.

Det største er hver gang, jeg overvældes af Guds kærlighed i Jesus Kristus, svarer missionspræst Ole Skjerbæk Madsen

Spørgsmål:

Kære brevkasse

Hvad er det mest overnaturlige i kristendommen?

Venlig hilsen
Bente

Svar:

Kære Bente

Dit spørgsmål er lidt tricky, for hvad forstår du ved ”overnaturlig”? Mener du noget ikke-naturligt eller ikke-fysisk? Tænker du på okkulte fænomener, altså den skjulte virkelighed? Eller paranormale fænomener?

Min forståelse af ordet ”overnaturlig” ser på det overnaturlige som noget naturligt, der bringer en anden dimension til udtryk midt i vores fysisk-psykiske eksistens, noget, som bryder de begrænsninger, som knytter sig til et liv i tid og rum. 

Det overnaturlige er for mig den åndelige side af tilværelsen, men også altid det åndelige i relation til det dennesidige. Derfor bliver det vanskeligt at spørge efter det mest overnaturlige i kristendommen. 

LÆS OGSÅ: Hvordan kan Gud være tre?

Kristendommen samler sig om den kendsgerning, at Gud er blevet menneske i Jesus Kristus. Hvor Jesus Kristus er i centrum, bryder Guds Rige igennem og ind i vores af begrænsede tid og rum og ind i vore mønstre af synd, splittelse, misbrug og død.

Dette indbrud fejres for eksempel i gudstjenesten, som dermed kan blive en erfaring af Himlen på jorden. Gudstjenesten kan med andre ord være en overnaturlig begivenhed, hvis Guds Ånd vil udvirke det.

På samme måde kan det ske for det enkelte menneske, at det overvældes af Guds Riges indbrud eller manifestationen af Guds åndelige verden, hvis man eksempelvis erfarer tilgivelse af synder eller helbredelse - eller oplever at blive fyldt af Helligånden.

LÆS OGSÅ: Hvad sker der, når dæmoner angriber?

Jeg arbejder meget med at bygge bro fra kirken og kristen trospraksis til vor tids åndelige søgen og har stor nysgerrighed i forholdet til det. Derfor er jeg til stede på messer som ”Krop Sind Ånd” eller ”Mystikkens Univers”. 

Her møder jeg mennesker, som blandt andet søger det overnaturlige og måske længes efter, at noget større end dem selv bryder ind og giver dem et godt liv, eller måske er de der, fordi de har oplevet noget overnaturligt, som de ikke helt kan finde ord for eller mening med.

Som kristne kender vi også en åndelig verden, som ikke er af Gud, og som ikke vil os det vel. Nogle mennesker overvældes af åndsvæsener eller energier, som gør dem ufrie. Men også de kan opleve frihed, når de beder sammen med kristne, som kender Guds Ånds kraft, bærer Jesus i hjertet og ved, at Guds Rige bryder mørkets magt. 

Her møder altså to former for overnaturlighed hinanden, men Jesus er livets lys for den, som vandrer i mørket, men nu sætter sit håb til Gud i ham.

Jeg kan altså ikke svare dig på, hvad der er det mest overnaturlige i kristendommen, for det største er hver gang, at jeg overvældes af Guds kærlighed i Jesus Kristus.

Med venlig hilsen
Ole Skjerbæk Madsen
Missionspræst i Areopagos.

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.