Spørg

Kender muslimer til Bibelens bud og beretninger?

Koranen har et stort fokus på barmhjertighed. 113 ud af Koranens 114 kapitler indledes med sætningen ”I Guds, den Allernådigstes (ar-rahman), den Allerbarmhjertigstes (ir-rahim) navn, forklarer Aminah Tønnsen, der er forfatter og foredragsholder.

De muslimer, der er fortrolige med Bibelen og kristendommen, kender naturligvis fortællingen om den barmhjertige samaritaner, svarer forfatter Aminah Tønnsen

Spørgsmål:

Kære brevkasse

Har muslimerne beretningen om David og Jonathans venskabspagt i Koranen? 

Har de buddet: Vær mod andre som du ønsker, at de skal være mod dig og dine? 

Kender de beretningen om den barmhjertige samaritaner?

Venlig hilsen
Karl Johan

Svar:

Kære Karl Johan

Tak for din henvendelse. 

De muslimer, der er fortrolige med Bibelen og kristendommen, kender naturligvis fortællingen om den barmhjertige samaritaner. Færre kender nok fortællingen om David og Jonathans venskabspagt; men ingen af de to fortællinger forekommer i Koranen.

Det betyder imidlertid ikke, at islam/Koranen ikke kender til barmhjertighed. 113 ud af Koranens 114 kapitler indledes med sætningen ”I Guds, den Allernådigstes (ar-rahman), den Allerbarmhjertigstes (ir-rahim) navn”. Ordene rahman og rahim (der begge bygger på konsonant-roden r-h-m) findes derud over mere end to hundrede gange i Koranen.

Endvidere forsikrer Gud menneskene om, at ”Min barmhjertighed favner alt” (Koranen 7:156).

LÆS OGSÅ: Hvad er forskellen på Koranen og Bibelen?

Mennesket er skabt til at tjene Gud (51:56) og til at tjene/forvalte/drage omsorg for skabelsen (2:30). Menneskets opgave er – kort sagt – at tjene Gud ved at tjene skabelsen, en direkte pendant til Bibelens dobbelte kærlighedsbud. 

Desuden hedder det i Koranen: ”De retfærdige viser – af kærlighed til Gud – omsorg for den trængende, den forældreløse og dem i deres varetægt” (76:8).

”Tjen Gud og sæt intet ved Hans side. Vær god imod forældre, slægtninge, faderløse, trængende, nære og fjerne naboer, venner, vejfarende, krigsfanger og slaver. Gud elsker ikke de hovmodige og pralende.” (4:36) 

LÆS OGSÅ: Hvad er forskellen mellem billedforbudet i kristendom og islam?

”Ret færd er ikke, om I vender jert ansigt mod øst eller vest (når I beder). Ret færd er at tro på Gud og den Yderste Dag, på englene, bøgerne og profeterne. (Ret færd er) - af kærlighed til Gud - at give af sine ressourcer til slægtninge, faderløse, trængende, vejfarende og tiggere, og til at frikøbe krigsfanger og slaver. (Ret færd er) at forrette bøn og betale socialskat, at opfylde sine forpligtelser, og at være udholdende i trængsler, i nød og i konfliktsituationer. Sådan er de virkelig gudfrygtige” (2:177, jfr. 9:60).

Koranen går så vidt som til at sammenligne dem, der ikke deler ud af deres menneskelige og materielle ressourcer – der med andre ord ikke viser medmenneskelig omsorg – med vantro (kufr): ”Har du set ham, der fornægter troen? Det er sådanne, der afviser den faderløse og ikke tilskynder til bespisning af de trængende. Ve (ham og) de bedende, der er åndsfraværende under bønnen, der blot stiller sig selv til skue og ikke rækker medmennesket en hjælpende hånd!” (107:1-7) 

Ifølge hadith-litteraturen skal Profeten Muhammed have sagt: ”Ingen af jer er sand troende, før I ønsker for andre, hvad I ønsker for jer selv.”

Med venlig hilsen
Aminah Tønnsen
Forfatter og foredragsholder

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.