Spørg

Hvordan opfatter islam livet efter døden?

I Koranen bliver efterlivet betragtet som en lettelse for de troende; som mødet mellem elskende. Livet efter døden er en tilstand påvirket af, hvordan man har valgt at leve dette liv, skriver Nour Tessie Jørgensen, der er kandidatstuderende ved Islamiske Studier på Københavns Universitet. På billedet ses Den Blå Moske og Hagia Sophia i Istanbul fra Marmarahavet.

Efterlivet repræsenterer det gode, det evige og løftet fra Skaberen om ophøjet og ubeskrivelig lyksalighed, forklarer studerende Nour Tessie Jørgensen

Spørgsmål:

Kære Nour Tessie Jørgensen 

Efter at have læst din artikel "I islam er døden en glædelig nyhed" vil jeg gerne høre, hvordan du - og Koranen - opfatter livet efter døden (både for mænd og kvinder). 

Med venlig hilsen 
Ellen

Svar:

Kære Ellen

I forlængelse af artiklen: ”I islam er døden en glædelig nyhed” kommer her en forklaring af livet efter døden. Jeg skrev i en tidligere artikel, at døden er en glædelig nyhed for den troende. Men hvorfor, kan man tænkes at spørge. For hvad kommer efter døden? Hvad er der at glæde sig til? 

I henhold til den muslimske tro så er mennesket skabt for at eksistere for evigt i forskellige tilstande og forskellige verdener. I denne verden og i denne tilstand er mennesket blevet givet et metafysisk slør, der tilslører evnen til at se andre dimensioner af tilstedeværelse. 

Når døden indtræder, vil sløret blive fjernet, og hvis man er i en tilstand af godhed, vil det, man ser og møder, være lys og lettelse. 

LÆS OGSÅ: 
Hvilken betydning har døden i islam?

Godhed og ondskab vil konstant være i kamp i denne verden, og ens lavere selv vil bestandigt tvinge en til at vælge de dårlige valg for en selv. Men når døden indtræder, opleves det som en lettelse af disse byrder. 

I Koranen bliver efterlivet betragtet som en lettelse for de troende; som mødet mellem elskende. Livet efter døden er en tilstand påvirket af, hvordan man har valgt at leve dette liv. Derfor virker ofringen af dette livs fristelser som en sølle betaling mod en evighed i lyksalighed. 

Da mennesket, i islamisk forstand, er skabt for at tilbede Skaberen, så er det også den eneste måde, hvorpå den troende kan finde fred; i ihukommelse og mødet med Skaberen.

LÆS OGSÅ: 
Hvad sker der ifølge islam, når man dør?

Det er en bidende længsel, der føles som et tomrum, hvis man ikke er i kontakt til Skaberen. Derfor er mødet med Skaberen en forløsning og en lettelse.

Efterlivet repræsenterer, for muslimer, det gode, det evige, lykke, løftet fra Skaberen om ophøjet og ubeskrivelig lyksalighed. Derudover er vores nuværende sanser ikke i stand til at beskrive eller opfatte egentlige eksistenser af efterlivet såsom form, fysisk, placering og så videre. 

Muslimer er blot ved vished om, at Skaberen altid holder, hvad Han lover, og gør dette med ufejlbarlig retfærdighed og nåde. Det, Skaberen har lovet i henhold til Koranen, er et sted fyldt med godhed og fred for dem, der handler godt og retfærdigt i denne verden.

Venlig hilsen
Nour Tessie Jørgensen
Kandidatstuderende ved Islamiske Studier på Københavns Universitet

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.