Behøvede den almægtige Gud en hviledag?

"Slap af - tag dig en sabbat, det er en guddommelig god ide!," skriver cand.theol og undervisningskonsulent i Indre Mission, Carsten Korsholm Poulsen.

Nej, Gud er ubegrænset energi, men når han tog en sabbat, var det for at vise os mennesker, at vi også har brug for hvile, svarer teolog Carsten Korsholm Poulsen

Spørgsmål:

Der står i Bibelen, at Gud skabte verden på seks dage og hvilede på den syvende dag. Men hvis Gud er almægtig, hvorfor har han så brug for at hvile?

Med venlig hilsen
Christina

Svar:

Kære Christina

Lad os lige tage de vers, du henviser til:

Således blev himlen og jorden og hele himlens hær fuldendt. Vers 2 På den syvende dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført. Vers 3 Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte. Første Mosebog kapitel 2, vers 1 - 3

Gud tog en sabbat
Oprindeligt er det skrevet på hebraisk. Ordet, der her oversættes med hvilede hedder shabbat deraf navnet Sabbat, der jo stadig i dag er navnet på jødernes hviledag. Shabbat kan betyde hvile men grundbetydningen er egentlig bare, at man stopper med noget, man ophører med at arbejde.

Det siger ikke noget om, at man forpustet og sveddryppende stopper, fordi man ikke magter at arbejde mere. Så skal vi nærlæse teksten, står der egentlig ikke, at Gud hvilede, men at Gud stoppede med sit projekt: nu havde han skabt hele verden!

Hviledag
Men hvorfor oversætter vi det så med, at han hvilede, og hvorfor kaldes jødernes Sabbat en hviledag? Det hænger nok sammen med, at Gud mange gange senere i Bibelen henviser til sin egen Sabbat efter skabelsen.

Det skal være et forbillede for os: vi er skabt til at arbejde og glæde os over det. Men vi er også skabt til at holde pause! Det er sundt for legeme og sjæl at tage en pause, ophøre med arbejdet. Derfor skal vi tage os en sabbat hver uge!

Der står i teksten, at Gud helliger den syvende dag han gør den til noget særligt, noget andet end de andre seks. Og han velsigner den han lægger en ganske særlige gave til os i denne dag.

Hvad laver man, når man har arbejdet seks dage og så holder pause? Ja, man hviler sig: deraf navnet hviledag, og derfor oversætter vi det ved hvile.

Aktiv hviledag
Men det er ikke forbudt os kristne at være aktive på vores Sabbat, der er søndagen. Jesus udførte selv mange gode aktiviteter på sabbatten. Og vores kirkefader, Martin Luther, har lært os, at søndagen både er til hvile og til de aktiviteter, vi måske ikke når i en travl hverdag: samles med hinanden og Gud (for eksempel ved at gå i kirke).

Gud er Gud
Gud er noget helt andet end mennesker han er blandt andet ubegrænset i energi. Så jeg forstår godt, du undrer dig over, at han skulle have brug for at hvile sig. Det har han altså heller ikke.

Men han tog sig en sabbat for at vise os en ting, som vi mennesker har rigtig meget brug for: en dag hver uge, hvor vi kan tillade os at blæse på huskesedler og ting, der skal gøres, og bare sige til os selv: Slap af tag dig en sabbat, det er en guddommelig god ide!.

Med venlig hilsen
Carsten Korsholm Poulsen
Cand.theol og undervisningskonsulent i Indre Mission

En dejlig sommerdag på Aros, hvor jeg oplevede Olafur Eliassons værk Beauty, gengivelsen af en regnbue, som i den kristne tro er et symbol på Guds pagt med Noa og et symbol på fred. Foto: Bente Mikkelsen