Betyder tilgivelse ikke noget i buddhismen?

"Det centrale i buddhismen er hvilken hensigt, der ligger i handlingen. Er hensigten at hjælpe et andet menneske fra at lide, da er handlingen central og vigtig, og mindre vigtigt er det, om det kaldes for tilgivelse eller noget andet", skriver buddhist Kim Nguyen. Foto: Arkiv

Da buddhismen er baseret på karmaloven, kan tilgivelse af ens handlinger ikke neutralisere deres virkning i det næste liv. Men hvis hensigten med tilgivelse bliver givet for at afhjælpe en andens skyldfølelse, er det i sig selv en god handling, forklarer buddhist og læge Kim Nguyen

Spørgsmål om buddhisme

Jeg kan i artiklen "Tilgivelse fra alle trosretninger" på Religion.dk læse, at tilgivelse ikke er noget, som buddhister finder særlig centralt. Men kan tilgivelse ifølge buddhismen så ikke forstås som en handling, der er god fra buddhistens side?

Jeg tænker, at det at tilgive må kunne forbindes med at opnå medfølelse for andre mennesker? Hvordan kobler jeg forståelsen af tilgivelse, overbærenhed, tålmodighed og medfølelse?

Heidi Bengtson

Svar fra buddhist Kim Nguyen

Kære Heidi Bengtson

Det er rigtigt, at tilgivelse som udgangspunkt ikke er et særligt centralt begreb i buddhismen, men det er dermed ikke uvigtigt, hvis man er af den opfattelse, at tilgivelse kun kan gives af Gud.

Som du sikkert ved, baseres den buddhistiske tro blandt andet på karmaloven, det vil sige, en handling afføder en virkning.
Det er så det samlede resultat af ens karma (årsag og virkning af handlingerne i tidligere og nuværende liv), der kommer til udtryk enten i aktuelle eller fremtidige liv.

På den måde kan en person ikke tilgive en anden persons (negative) handling, hvis man forstår tilgivelse som at kunne fratage eller fritage hans/hendes virkning som følge af handlingen (karma).

Når tilgivelse i praksis sker ved, at man - overfor den der undskylder eller beklager sin handling - udtrykker forståelse, rummelighed og hensyntagenhed med det formål at vise den anden, at man ikke er vred eller bebrejdende, er det absolut en medfølende handling med hensyn til, at hjælpe den anden med ikke at skulle lide (eksempelvis gennemgå følelse af skyld og ked-af-det-hed).

Personligt mener jeg, at tilgivelseshandlingen udspringer af indsigt i at være overbærende og tålmodig (eller tolerant).

Det centrale i buddhismen er hvilken hensigt, der ligger i handlingen. Er hensigten at hjælpe et andet menneske fra at lide, da er handlingen central og vigtig, og mindre vigtigt er det, om det kaldes for tilgivelse eller noget andet.

Ovenstående er mit personlige bud på, hvordan koblingen mellem tilgivelse, overbærenhed, tålmodighed (tolerance) og medfølelse kan forstås.

Jeg håber, du får noget ud af svaret.

Med venlig hilsen
Kim Nguyen
Læge og praktiserende buddhist

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.