Er aben et urent dyr i jødedommen?

At et dyr er urent betyder, at man selv bliver uren, når man rører ved deres lig, som man jo for eksempel gør, hvis man spiser dem. Man bliver ikke selv uren ved at ride på et æsel, lege med en abe eller klappe en hund eller en gris, skriver professor i religionsvidenskab Hans Jørgen Lundager Jensen.

Der er en ting, som man ofte overser, når man spørger til urene dyr. I udgangspunktet er alle urene dyr lige urene. Men der er et landvæsen, som er langt mere urent end alle andre. Det er mennesket, svarer professor Hans Jørgen Lundager Jensen

Spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg har set, at aben sidestilles med svinet som urent dyr i radikal islamistisk opfattelse. Jøder sammenlignes med disse dyr i denne diskurs. Er aben et urent dyr i jødedom?

Venlig hilsen
Margrethe Munck

Svar:

Kære Margrethe Munck

Hvis der med 'jødedommen'' menes den nutidige, levende religion, må det rigtige være at spørge en jødisk ekspert - en rabbiner eller lignende. Det følgende svar forudsætter, at der med 'jødedommen' også menes det israelitiske, altså teksterne i Det Gamle Testamente.

Her er svaret: Ja, aben er et urent dyr. Der er forskellige regler for dyr, der lever i vandet, dyr der lever i luften, og dyr der lever på landjorden. Aber vil tilhøre den sidste gruppe.

Her er grundreglen, at alle dyr er urene, som ikke opfylder to kriterier: at de er drøvtyggere, og at de har kløftede hove. Aber opfylder ingen af de to kriterier; de er altså uden tvivl urene.

Om et dyr er rent eller urent, er imidlertid i sig selv ikke ret oplysende. Oftest, når spørgsmålet stilles, går man uden at tænke over det ud fra to ting: (1) at urene dyr er en ganske særlig kategori; (2) at der menes levende dyr. Begge disse forudsætninger er forkerte.

For det første: Pointen med urene dyr er ikke, at nogle bestemte dyr - svin, måske aber - er særlig farlige eller ækle. Pointen er den omvendte: Alle de dyr, som ikke opfylder kriteriet, er urene. Men det gælder jo det helt store flertal af dyr.

Forholdet er altså ikke, at der er nogle ganske særlige dyr, som er urene. Forholdet er omvendt: Der er en lille, eksklusiv gruppe af dyr, som ikke er urene. I praksis er det okse, får, ged, samt nogle dyr, man kunne jage: hjort, stenbuk, gazelle.

For det andet: Urene dyr er urene, når de er døde, ikke når de er levende. Blandt de urene dyr er der ikke kun for eksempel ræve og rotter men også nyttige dyr for israelitter som æsler, kameler og hunde.

At de er urene, betyder, at man selv bliver uren, når man rører ved deres lig, som man jo for eksempel gør, hvis man spiser dem. Man bliver ikke selv uren ved at ride på et æsel, lege med en abe eller klappe en hund eller en gris...

Der er yderligere en ting, som man ofte overser, når man spørger til urene dyr. I udgangspunktet er alle urene dyr lige urene. Men der er et landvæsen, som er langt mere urent end alle andre. Det er hverken grisen eller aben. Det er mennesket.

Det vigtigste eksempel er Fjerde Mosebog kapitel 19, der giver reglerne for renselse for dem, der har været i berøring med et dødt menneske. Renselsen skal her tage syv dage. Forurening efter berøring med døde dyr tager ellers kun én dag.

Mennesket er altså, kan man sige, 'syv gange så urent' som andre væsener.

Venlig hilsen
Hans Jørgen Lundager Jensen
Professor i religionsvidenskab

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.