LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at læse alle artikler

Glemt adgangskode? Klik her.

Er den hellige Pia min skytsengel?

Skytsengle er ikke kun til hjælp for små børn. De er mindst lige så vigtige for det voksne menneske og dets modningsproces, skriver forfatter og katolik Kirsten Kjærulff. Modelfoto.

Pia er en næsten ukendt helgen, der led martyrdøden. Du kan bede hende om forbøn, men hun er ikke en engel, svarer forfatter og katolik Kirsten Kjærulff

Spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg er døbt katolsk med et mellemnavn efter den hellige Pia. Er hun min skytsengel, og hvem er hun?

Venlig hilsen
Jannie

Svar:

Kære Jannie

Der er faktisk en helgen ved navn Pia, selv om hun er næsten ukendt. Hun er helgenkåret, fordi hun sammen med en række andre kristne led martyrdøden engang i det første århundrede efter Kristus sammen med den hellige Paulus i Numidien, en af de romerske provinser i Afrika.

Det er altså ikke den Paulus, vi kender fra Det Nye Testamente, da han jo led martyrdøden i Rom, hvor han blev halshugget år 67 efter Kristus.

LÆS OGSÅ: Hvad er en helgen?

Den helgen, hvis navn man bærer, har man naturligvis et særligt forhold til, dels som forbillede, dels som et menneske, der går i forbøn for én hos Gud.

At have en martyr som forbillede betyder, at man er bevidst om, at Gud er det vigtigste i ens liv, at man giver hele sit liv til Ham. Ikke nødvendigvis ved at lide martyrdøden, men ved at overgive hver dag i Guds hånd og sætte kærligheden til Ham over alt andet.

LÆS OGSÅ: Martyrer sikrede kristendommens overlevelse

Den helgen, man er opkaldt efter, kan man også bede om forbøn hos Gud i Himlen. Det er jo katolsk tro, at de helliges sjæle lever hos Gud, og at de går i forbøn for os, som endnu lever i vore legemer her på jorden.

Pia er altså et menneske, der lige som vi andre venter på kødets opstandelse, hvor hver eneste menneskesjæl skal forenes med sin fysiske krop, men fordi hendes sjæl allerede er i Himlen, kan du bede hende gå i forbøn hos dig hos Gud. Men hun er ikke en engel.

Skytsengle
Selv om de helliges sjæle lever hos Gud i Himlen, betyder det ikke, at de er engle. Engle er i modsætning til mennesker skabt uden fysisk krop. Derfor er de usynlige, uden for tid og rum. Gud skabte dem for at de skal tilbede og lovprise Ham, de skal udføre Hans befalinger i universet, og for at de skal hjælpe menneskene.

LÆS OGSÅ: Alle har en skytsengel

Deres opgave er først og fremmest at føre os til frelsen, somme tider også gennem lidelse og død. Vores engel ser hele tidens Guds ansigt. Englen lever med i vores hverdag som Guds sendebud:

for han vil give sine engle befaling om at beskytte dig på alle dine veje. De skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. (Salme 91) og i salme 34:

Den hjælpeløse råbte, og Herren hørte ham, Han frelste ham af alle hans trængsler.

Herrens engel lejrer sig omkring dem, der frygter Ham, og Han udfrier dem. Englene står altid for Guds ansigt. Jesus siger i Matthæusevangeliet kapitel 18,vers 10:

Se til at I ikke ringeagter en af disse små. For jeg siger jer: Deres engle i Himlene ser altid min himmelske Faders ansigt. For Menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte.

Skytsengle er ikke kun til hjælp for små børn. De er mindst lige så vigtige for det voksne menneske og dets modningsproces. Vi behøver englenes beskyttelse fra fødsel til død. Englene forener os med Gud, hjælper os til altid at have Gud for øje.

LÆS OGSÅ: Kan man miste sin skytsengel?

Syndens rod er beslutningen om at sætte sig selv i centrum i stedet for Gud. Selv om vi har vores frie vilje, er vi skadet af synden og magter ikke altid at følge Gud. Derfor har vi brug for vore værneengle.

Englene skal hjælpe vor vilje at blive ét med Guds vilje. Dag og nat bærer englene alt det frem for Gud, som rører sig i vort hjerte og i vor vilje. De inspirerer os til det gode og til at arbejde med på Guds frelsesplan for os selv og hele universet.

Hvert menneske har en engel ved sin side, som vejleder og som en hyrde, der skal føre det til frelse. Især har vi brug for vor skytsengel, når vi skal dø:

Bed for os syndere nu og i vor dødstime.

Det er det afgørende øjeblik i vort liv, hvor vi endnu kan nå at bede om Guds tilgivelse og nåde. Kardinal Newman siger:

Når vi styrter ud over universets kant ned i det tomme intet, hvorfra vi kom i det øjeblik, hvor alt jordisk forsvinder, da bliver vi grebet af engle og båret i deres arme".

Venlig hilsen
Kirsten Kjærulff
Forfatter og katolik

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.