Spørg

Er det ok at bede til Allah på dansk?

Der er forskellige former for bøn i islam, der er 'salah' og så er der 'dua', der begge kan oversættes til dansk som 'bøn', skriver studerende og shiamuslim Tessie Nour Jørgensen. Foto: colourbox.com

Hvis man gerne vil konvertere til islam, men ikke kan arabisk, er det så muligt at bede sine daglige bønner på dansk? Og hvad betyder ord som swt, inshallah, mashallah og alhamdulillah egentligt, spørger en læser, som gerne vil være muslim

Spørgsmål om at konvertere til islam

Hej brevkasse,

Jeg har en masse spørgsmål, som jeg håber, I kan svare på. Jeg vil gerne konvertere til islam, da jeg føler, at det er den rette tro. Og så elsker jeg alt ved islam. Det er noget af det smukkeste, jeg ved. Men når det kommer til at konvertere, er jeg lidt i tvivl om, hvad man skal gøre?

Og så vil jeg gerne have betydningen af alle disse ord, da jeg er lidt i tvivl. Hvad betyder det, når man skriver swt, 'inshallah', mashallah, alhamdulillah?

Jeg er i gang med at læse Koranen på dansk. Men der er noget, jeg ikke helt forstår. Tit står der 'sig,' skal man så sige sætningen, eller hvad er meningen?

Eftersom jeg ikke kan arabisk, føler jeg ikke, at jeg kan bede til Allah. Hvad skal jeg gøre, hvis nu jeg får lyst til at bede, hvilket jeg gør rigtig tit, er det okay bare at gøre det på dansk og sige Gud i stedet for Allah?

Det hele lyder nok meget dumt og forvirrende, men håber at få nogle gode svar.

Venlig hilsen
Cecilie

Svar:

Kære Cecilie

Hvordan konverterer man til islam?

Når man konverterer, skal man bekræfte troen i hjertet med tungen, og det gør man ved at sige to sætninger, der er fundamentet for den islamiske tro.

Disse sætninger kan siges lavt, højt, alene eller foran andre, det har ingen betydning, så længe man bekræfter troen, man har i hjertet.

Sætningerne er som følger:

'Ash-hada anlaa ilaha illa Allah wa ash hadu anna muhammadan abduhu wa rasuuluh'.

Det betyder: Jeg bevidner, at der ingen anden Gud end Gud er, og at Muhammad er Guds (sidste) sendebud.

Hvad angår den anden sætning, bevidner man, at man som muslim vil følge Profeten Muhammads sædvane. Når dette er sagt, så er man muslim, man behøver ikke vidner, ej heller behøver man en form for dåbsattest, da det hele handler om troen i hjertet.

Man kan gå i bad, inden man siger dette, og det er muligt at finde hjemmesider eller videoer samt lydoptagelser, hvor man kan høre, hvordan disse ord lyder på arabisk.

Hvad betyder swt, inshallah, mashallah og alhamdulillah?

Swt er forkortelsen for 'subhanahu wa tala', som man siger eller skriver, efter man har benævnt Gud/Allah. Det betyder noget i retningen af: 'Almægtig og Ophøjet er Han.'

'Inshallah' betyder om Gud vil, og det bruges, efter man har planlagt noget i fremtiden.

Mashallah er pris til Gud, når man møder eller ser noget godt i andre. SubhanAllah er, når man ser noget godt bestemte begivenheder eller omstændigheder, såsom naturens skifte.

Alhamdulillah betyder takket være Gud og bruges, når man er taknemmelig over en bestemt handling, begivenhed eller lignende.

Hvorfor står der "Sig" i Koranen?

Hvad angår den danske oversættelse af Koranen, er det et kæmpe værk at kaste sig ud i, og det kræver mange mange års læsning og forståelse for hvert vers.

Der ligger ekstremt mange symboler gemt i teksterne, som kræver en fortolkningssamling, for eksempel The Light of the Holy Quran og andre, som findes på engelsk.

Når der står: 'Sig', så er det ment til Profeten Muhammad (fred være med ham), der fik nedsendt Koranen, så det er Profeten (fred være med ham), der skal sige de forskellige vers til folket omkring ham.

Kan man bede til Allah på dansk?

Der er forskellige former for bøn, der er salah og så er der dua, der begge kan oversættes til dansk som bøn.

'Salah' er den obligatoriske bøn, som reciteres på arabisk, som man lærer udenad og er en gengivelse af den bøn, Profeten (fred være med ham) bad. Der er forskellige hjemmesider og bøger, som forklarer bønnen, filosofien bag og hvordan den praktisk fungerer.

Dua er en personlig bøn eller kan være en personlig bøn, som kan siges på dansk og bedes når som helst. Gud er den, som hører alle bønner. Alle handlinger, man gør med intentionen omat komme nærmere Gud, er prisværdige.

Så bed endelig dua på dansk og hav tillid til Gud, for Gud hører altid en, uanset om det er på dansk eller arabisk.

Salah er obligatorisk, men du har brug for en hjælpende hånd til at starte på dette projekt. Indtil da er dua fin og vil bringe dig nærmere den guddommelige kærlighed.

Venlig hilsen
Tessie Nour Jørgensen
Studerende, shiamuslim og panelist på religion.dk

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.