Spørg

Er genfødsel kun for hinduerne selv?

Samsara er betegnelsen for det hjul af genfødsler, som mennesker skal forsøge at frigøre sig fra. Kilde: Gads religionsleksikon

Ideen om samsara - det vil sige genfødslernes kredsløb - indgår i hinduismens generelle livs- og menneskeforståelse, og i den vil alle indgå uafhængig af religiøs eller ikke-religiøs tilknytning, siger lektor i religionsvidenskab

Spørgsmål om hinduers syn på genfødsel

Kære brevkasse

I en diskussion kom vi til at tale om samsara og hinduers forhold til andre religioner, spørgsmålet er kort fortalt: Indgår "ikke-hinduer" i samsara og bidrager "ikke-hinduer" til dharma?

Eller er hinduisme et "lukket system", som ikke påvirkes af mennesker fra andre trossystemer?

Venlig hilsen
Ulrik

Svar lektor i religionsvidenskab

Kære Ulrik

Det er meget interessante spørgsmål, du stiller, og som der ikke kun er et svar på. Det er med hinduisme ligesom med andre religioner, at der er forskellige synsvinkler på, hvor inkluderende hinduismen er og dermed også på forståelsen af, hvem der indgår i samsara (dvs. genfødslernes kredslød red.), og hvem der er med til at påvirke dharma.

Spørgsmålet om samsara er nok nemmest at svare på, for ideen om samsara indgår i hinduismens generelle livs- og menneskeforståelse, og i den vil alle indgå uafhængig af religiøs eller ikke-religiøs tilknytning.

Med hensyn til dharma, så kan man skelne imellem henholdsvis en relativ dharma, hvor den enkeltes overholdelse af dharma afhængig af social stand (kaste) og livsstadium har en specifik dharma (moral/etik/leveregler) at overholde, hvilket vil sikre balance i samfundet.

Her er der en mikro- makrokosmos korrespondance imellem det enkelte menneske og dets omgivelser. Og her er der forskel på, om man vil se snævert på det i forhold til lokalsamfundet eller mere bredt i forhold til verden/universet. Hvis det gælder den sidste synsvinkel, så vil alle måske på den ene eller den anden måde inddrages.

Ud over ideen om en relativ dharma, så findes også ideen om en universel dharma (sanatana dharma), noget både Vivekananda og Gandhi plæderede for. Og i denne synsvinkel inddrages alle mennesker uafhængig af religiøs tilknytning.

Ideen om Sanatana Dharma vil kort fortalt argumentere for, at alle religioner er udtryk for en og samme sandhed, hvorfor alle religioner og deres helligskrifter på hver deres måde, udtrykker det samme.

Jeg håber, det kunne besvare eller i alt fald give dig et indblik i, hvilke argumenter der kunne fremføres i forhold til dine spørgsmål.

Venlig hilsen
Marianne Qvortrup Fibiger
Lektor i religionsvidenskab ved Aarhus Universitet