Er jeg den eneste, som har mødt engle?

Du er ikke alene om dine erfaringer, men lige som du er de fleste tavse omkring deres oplevelser, fordi præsterne i den protestantiske tradition sjældent tager sådanne åndelige erfaringer alvorligt, skriver katolsk forfatter Kirsten Kjærulff.

Nej, oplevelser med engle kan være reelle nok. Men uden fundering i kirkens tro kommer man nemt ud i luftigt, subjektivt sværmeri, svarer katolsk forfatter Kirsten Kjærulff

Spørgsmål:

Kære Kirsten Kjærulff

Oprindeligt var jeg ateist, men jeg har oplevet, at engle åbenbarer sig for mig.

Når jeg taler med en præst fra den protestantiske kirke, som jeg er medlem af, har jeg indtrykket af, at hun ikke er i berøring med den overnaturlige verden og ikke forstår. Jeg ville så inderligt gerne have, at nogen troede på mig.

Jeg har haft en række drømmesyner. Jeg har fået åbenbaringer af, hvad jeg tror, er Helligånden, men det kan også være Gud.

Hvad stiller man op, når man føler sig alene omkring disse ting? Findes der nogen inden for eksempelvis den katolske kirke, som er i berøring med den overnaturlige verden og som viderefører denne viden?

Venlig hilsen
Anonym

Svar:

Kære anonyme

Det er et meget vigtigt spørgsmål, du her bringer frem.
Du er ikke alene om sådanne erfaringer, men lige som du er de fleste tavse omkring deres oplevelser, fordi præsterne i den protestantiske tradition sjældent tager sådanne åndelige erfaringer alvorligt.

LÆS OGSÅ: Engle: Beskyttere, budbringere og inspirationskilder

Det er en følge af hele den rationalistiske udvikling i verdensopfattelsen, som blev sat i gang af renæssance, reformation og oplysningstid; en udvikling, som også har præget den protestantiske teologi.

Den katolske kirke har i højere grad fastholdt den åndelige dimension, hvor tro og fornuft ikke er modsætninger, men supplerer og bekræfter hinanden. Det kommer til udtryk i både teologi, liturgi og daglig praksis.

Da dit spørgsmål her drejer sig om englene, kan jeg for eksempel henvise til, at Pave Johannes Paul II i 1986 holdt seks katekeser om englene. Du kan selv kan læse dem her.

En ganske kort gennemgang på dansk af den katolske kirkes tro på engle kan man læse i Den Katolske Kirkes Katekismus § 328-336.

Om dine visioner med englene er reelle (altså er sendt udefra fra Gud), eller om de er psykologiske fænomener i din egen bevidsthed kan blandt andet afgøres ved de budskaber, du får. Derfor vil jeg råde dig til at opsøge en katolsk præst og tale med ham om dine erfaringer.

Du har ret i, at chat på internettet sjældent fører til noget positivt. Der er alt for mange, som kun bygger på deres egne subjektive følelser og ikke lytter efter, hvad kirken og Bibelen siger om englene, som dog er Guds sendebud. De nævnes da også mere end 300 steder i Bibelen. Uden fundering i kirkens tro kommer man nemt ud i luftigt, subjektivt sværmeri.

Men at oplevelser med engle kan være reelle nok, og at mange mennesker har haft sådanne oplevelser, kan man for eksempel læse om i en lille fin bog af Kirsten Hoffmann: "Englevagt - 108 beretninger om menneskers møder med engle", udgivet på forlaget Scandinavia i 2004.

Med venlig hilsen
Kirsten Kjærulff
Katolik og forfatter