Spørg

Er tantrasex et buddhistisk fænomen?

To indiske elskende i en tantrisk position, skabt i ler i det nord-vestlige Indien i 10.- 11. århundrede Foto: Perseomedusa - Fotolia

Tantra har både sin oprindelse i hinduisme og buddhisme, men er taget ud af sin religiøse kontekst her i Vesten, svarer lektor Jørn Borup

Spørgsmål om buddhisme

Kære brevkasse

I klassen har vi undret os over en lille ting, som jeg håber, at I kan hjælpe os med.

Tantra er en buddhistisk meditationsform, men er tantrasex også relateret til buddhismen, eller er det udelukkende et vestligt fænomen?

Venlig hilsen,
Jakob Retoft og Jens Mouvielle

Svar fra lektor i religionsvidenskab

Jakob Retoft og Jens Mouvielle

Tantra har både sin oprindelse og udformning i hinduisme og buddhisme. Den har i begge traditioner været set ned på og skævt til, ikke mindst efter vestens "opdagelse" af den. Det skyldes især de mange eksplicitte referencer til og afbildninger af sex.

Det er da også for den traditionelle religionsudøvelse og -idealer meget grænseoverskridende, for tantra er udover sex også en tradition, der hylder andre tabuer såsom spisning af kød, nydelse af alkohol, krydsning af kasteskel samt det at bryde koderne for almen takt og tone.

I Indien (og Asien) har man traditionelt skelnet mellem to former for tantrisk praksis. Dels som udtryk for symbolske handlinger, man har brugt til at vise læren på en subtil eller overskridende og provokerende måde. Dels som reelt udførte ritualer, hvori sex også har indgået.

Sidstnævnte er dog langt mindre udbredt, og man er ikke klar over, om de tidligste tantriske tekster faktisk henviste direkte til sådanne rituelle handlinger.

Så når tantra med sex er kommet til Vesten, typisk indenfor new age-kulturen, er det ligesom med yoga og meditation. Det er ikke en helt nyopfunden tradition, for der har været asiatiske traditioner i forvejen.

På den anden side er tantra (ligesom yoga og meditation) oftest taget ud af sin religiøse kontekst for derefter selektivt at være brugt til noget andet (spiritualitet, helse).

Om dette er helt i orden (tilpasning moderne tid i en anden kultur) eller udtryk for forfald (forfladigelse af ægte religion) er et ideologisk og religiøst spørgsmål, som religionsvidenskaben overlader til brugerne selv.

Venlig hilsen,
Jørn Borup
Lektor i religionsvidenskab og panelist på religion.dk

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.

Tantra er udover sex også en tradition, der hylder andre tabuer såsom spisning af kød, nydelse af alkohol, krydsning af kasteskel samt det at bryde koderne for almen takt og tone, skriver lektor Jørn Borup. Foto: colourbox.om