Er vores køn og hudfarve bestemt af karma?

Man er hverken en "bedre" eller "dårligere" person, om man er mand eller kvinde, sort, hvid eller farvet, skriver læge og buddhist Kim Nguyen. Foto: wikimedia.org

Karma er under påvirkning af forskellige faktorer og omstændigheder og er derfor ikke en fast og forudbestemt størrelse, svarer læge og buddhist Kim Nguyen

Spørgsmål:

Kære brevkasse

Er der inden for menneskekroppen forskel på, hvor god karma man skal have haft for at blive genfødt som henholdsvis mand eller kvinde og sort, farvet eller hvid?

Venlig hilsen
Jakob

Svar:

Kære Jacob

Tak for dit spørgsmål om karma, herunder om der er forskel på, hvor god karma man skal have haft for at blive genfødt som kvinde eller mand, sort, hvid eller farvet.

Karma (handling) er et begreb, som der kan reflekteres meget over, og som der er skrevet meget om. Jeg kan ikke i dette svar på fyldestgørende vis gøre rede for den fulde beskrivelse og forståelse af karma, men svarer efter bedste evne ud fra mit kendskab til buddhismen som lægbuddhist.

Meget kort kan siges, at ifølge buddhismen er alle væsner underlagt karmaloven, som kan betragtes som en naturlov om årsag og virkning. Helt grundlæggende handler det om, at en handling har en årsag, og at der er en sammenhæng mellem, hvad vi gør og hvad der sker.

Det er ikke muligt at forudsige en bestemt virkning (et resultat) af en bestemt handling. Karmas resultat eller virkning kan være påvirkelig af ydre omstændigheder eller betingelser og tidligere handlinger.

LÆS OGSÅ:Hvor bliver sjælen genfødt?

Jeg vil prøve at give et eksempel:

På toppen af et højt bjerg findes en vandkilde, hvorfra rent vand løber ned, indtil det når jordoverfladen. Afhængigt af, hvad vandet bliver mødt af på vej ned til jordoverfladen, vil vandet blive mere eller mindre forurenet eller ændre sin farve. Møder det mange sten og megen jord på vej ned, vil det ikke længere bevare den oprindelige klarhed men derimod være beskidt, når det kommer ned til jordoverfladen.

Karmaloven må derfor ikke forstås helt sort-hvid således, at hvis man har foretaget en god handling, bliver man mødt med noget godt, og hvis man har begået en dårlig handling, da høster man noget dårligt.

Jævnfør nævnte illustrerende eksempel er karma under påvirkning af flere faktorer eller omstændigheder. Det er ikke en fast og forudbestemt størrelse. Når karma ændres, kan virkningen ligeledes ændres.

For at komme tilbage til dit spørgsmål, så mener jeg, at man ikke entydigt kan sige, at god (eller dårlig) karma alene er med til at afgøre, om man bliver født som mand eller kvinde, sort, hvid eller farvet.

Om man bliver født som mand, kvinde, sort, hvid eller farvet, er der ifølge buddhismen ingen forskel på. Man er ikke en bedre eller dårligere person, om man er mand, kvinde, sort, hvid eller farvet.

Som buddhist mener jeg, at det er en uvurderlig gave at få lov til at være menneske, og det er jeg hvert øjeblik dybt taknemmelig for.

Venlig hilsen
Kim Nguyen
Læge, vietnamesisk buddhist og panelist på religion.dk