Spørg

Hvordan ser islam og kristendom på begrebet 'ære'?

Muslimer ærer Guds Profet ved uanset tid og sted at omtale ham med den ypperste form for respekt og kærlighed, svarer muslimske Nour Jørgensen.

I islam er man ærefuld over for blandt andre Gud, Profeten Mohammed og sin familie, svarer muslim Nour Jørgensen. I kristendommen tilhører al ære dybest set kun Gud, svarer undervisningskonsulent Carsten Korsholm Poulsen

Spørgsmål:

Hej.

Vi sidder og arbejder med ære i middelalderen og vil gerne perspektivere til, hvordan vi i dag ser på æren i de store religioner (kristendom, buddhisme og islam). Vi ville derfor høre, om I kunne give et bud på, hvordan man i dag ser på ære inden for de forskellige religioner?

Med venlig hilsen
Nadia 

Svar fra Nour Jørgensen, muslim og kandidatstuderende:

Her er mit svar på, hvad ære er i islam.

Begrebet ære bruges på forskellig vis alt afhængig af konteksten. Muslimer ærer Den Ærede og Ophøjede Gud ved at følge hans lov, i hvilken mennesket finder vejen og godhed. Gud (Æret og Ophøjet) har æret mennesket ved at gøre dets skabelse af de bedste, og Gud har sendt Budbringeren til menneskeheden, Profeten Muhammed (fred være med ham).

Muslimer ærer Guds Profet (fred være med ham) ved uanset tid og sted at omtale ham med den ypperste form for respekt og kærlighed. Profeten (fred være med ham) har æret sine følger ved at udvise dem barmhjertighed og godhed og forene dem med Den Ærede og Ophøjede Guds lov. Muslimerne ærer Profetens (fred være med ham) ledsagere og familie (barmhjertighed over dem), fordi Profeten (fred være med ham) har udvist ære overfor dem.

LÆS OGSÅ: Hvem er Muhammed?

Muslimerne ærer lærde - bortgåede og levende - på grund af deres storslåede arbejde, og de lærde ærer deres elever og følger ved at føre dem nærmere den levevis, Profeten (fred være med ham) førte. Man bør ære sine forældre, sin familie og sine medmennesker ligeså.

Dette sker i praksis ved, at man ikke afviger fra Guds (Æret og Ophøjet) vej og ikke taler nedsættende eller respektløst om Profeten, hans husstand og ledsagere (fred og velsignelser over ham, hans husstand og ledsagere). Det betragtes ligeledes som en handling af ære, hvis man bestræber sig på at ligne Profeten (fred være med ham) i det ydre og indre.

Man tiltaler lærde med respekt og udviser respekt via ens gestus. Ligeså respekteres forældre og familiemedlemmer ved ikke at tale nedsættende til eller om dem. Man ærer ens medmennesker ved at respektere dem, tale til dem med godhed og udvise dem kærlighed.

LÆS OGSÅ: Allah og gudsopfattelse i islam

Til sidst bør mænd og kvinder ære deres sjæl og krop, behandle dem med omhu, bevare deres dyd, sænke blikket på gaden og respektere det liv, Skaberen har givet os.

Det har individuelle konsekvenser for den eller dem, som krænker den ære, man bør udvise de forskellige. Alle vil dømmes for, hvad de plejede at udøve.

Venlig hilsen
Nour Jørgensen
Muslim og studerende

Svar fra Carsten Korsholm Poulsen, teolog og undervisningskonsulent i Indre Mission

I kristendommen er det centrale omkring ære, det der klart udtrykkes i bønnen Fadervor: "For dit [Guds] er riget, magten og æren i evighed. Amen!"

Al ære (og dermed lydighed og tak og tilbedelse) tilhører dybest set kun Gud. Vi kristne ærer Gud ved at takke ham, ved at tilbede ham og ved at prøve at leve et liv efter hans kærlige vilje.

Vi må naturligvis også gerne takke mennesker og prøve at gøre dem glade. Men vi må aldrig tilbede et menneske eller vælge at ære/adlyde det frem for at ære/adlyde Gud. Det samme gælder andre instanser i verden for eksempel andre åndelige magter. Bibelen kalder det at dyrke afguder, hvis vi giver ære og tilbedelse til andre åndelige magter end Gud. Disse åndelige magter kan også være sikkerheden ved materiel rigdom eller egoisme.

LÆS OGSÅ: Kristendommen vender op og ned på ære og skam

Kort sagt: Gud er den største, den viseste, den kærligste, den mest fantastiske - og derfor indretter vi vort liv efter det! 

 Så går det næste spørgsmål på, hvilke følger det får, hvis "et ærefuldt menneske, gud eller tradition krænkes". Hvis et menneske krænker Gud, skaber det problemer i forholdet mellem sig selv og Gud og må i egen interesse skynde sig at bringe dette forhold i orden igen. Det sker ved at bede Gud om tilgivelse. Og det fantastiske er, at Gud ønsker at tilgive - og at han kan gøre det, fordi Jesus har betalt vores gæld!

Hvis et menneske krænker et andet menneske: Hos os er ingen mennesker mere ærefulde end andre. Alle er skabt af Gud og elsket af Gud. Så alle er uendeligt værdifulde. Derfor skal vi ikke krænke hinanden, men omgås hinanden respektfuldt og kærligt. Hver gang vi ikke gør det, har vi brug for at få rettet op på det ved at bede Gud (og tit også mennesker) om tilgivelse og ved at bede Gud om kraft til at leve bedre.

LÆS OGSÅ: Gud i kristendommen

Vore traditioner er i sig selv ikke hellige. Så det at krænke dem, sker der egentlig ikke noget særligt ved. Men ofte vil en bevidst krænkelse af en kristen tradition vel være udtryk for, at man har noget imod kristendommen og Gud - og det er jo et problem. Men selve traditionen har ingen selvstændig værdi - dens værdi ligger i det forhold til Gud, man derigennem giver udtryk for.

Venlig hilsen
Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen
Undervisningskonsulent i Indre Mission

Svaret giver udtryk for panelisternes holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.