Hvad betyder engle for muslimer?

Jeg kan som muslim ikke forestille mig at kontakte engle - til hvad nytte skulle det være, eftersom englene ikke har en fri vilje?, skriver forfatter Aminah Tønnsen. Foto: Pixabay

De er skabt af lys og har ingen fri vilje, men adlyder Gud som tro tjenere, skriver den muslimske forfatter Aminah Tønnsen

Spørgsmål:

Kære brevkasse

Hvad betyder engle for muslimer? Hvordan bruger man engle i islam? Bliver mennesker kontaktet af engle - og vice versa?

Venlig hilsen

Kristian

Svar:

Kære Kristian

At tro på eksistensen af engle er én af islams seks trosartikler: Troen på (1) Gud, (2) Hans engle, (3) Hans bøger (Mosebøgerne, Salmerne, Evangeliet og Koranen), (4) Hans profeter (fra Adam over Moses, Abraham og Jesus til Muhammed), (5) Dommedag og et liv efter døden samt (6) forudbestemmelsen.

Her er lidt om, hvad Koranen og traditionssamlingerne fortæller om englene:

De er skabt af lys og har ingen fri vilje, men adlyder Gud som tro tjenere. Gud påbød englene at bøje sig for det første menneske, Adam. Hvert menneske følges af skytsengle og af to 'skrivende engle', der nedskriver menneskets gode og onde gerninger.

Englene vil på Dommedag klandre de mennesker, der at lutter bekvemmelighed ikke fulgte Guds vejledning - og gå i forbøn for dem, der har levet et ordentligt og retskaffent liv og angret de fejltrin, de måtte have begået. Når de troende på opstandelsens dag træder ind i Paradis, vil de blive hilst velkommen af engle med en fredshilsen.

Navngivne engle har forskellige funtioner:

Gabriel (Jibril) overbringer Guds vejledning til profeterne. Ifølge Koranen har Gabriel vist sig i menneskelig form for udvalgte mennesker, fx Abraham, Lot, Jomfru Maria og Muhammed.

Israfil har ansvar for himlene og jorden, vindene og bjergene, og for ånder og dyr.

Mikhail og hans hjælpere har ansvar for regnen, vegetationen og alt underhold.

Azrail er dødens engel og sørger for, at sjælen forlader den døde krop og bringes tilbage til Skaberen. Han vil indvarsle Dommedag ved at blæse i sin trompet, så himmel og jord står i ét.

Englene Munkar og Nadir udspørger de døde i gravene om deres livsførelse.

Englen Radwan har opsyn med Paradis, Malik har opsyn med Helvede.

Der er intet i skrifterne, der tyder på, at englene skulle have vist sig for andre mennesker end de ovenfor nævnte. Jeg kan som muslim ikke forestille mig at kontakte englene - til hvad nytte skulle det være, eftersom englene ikke har en fri vilje?

Det er Gud, jeg henvender mig til i bøn og lovprisning, og Gud alene er tilbedelse værdig,

Aminah Tønnsen
Forfatter og foredragsholder

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.