Hvad betyder Talmud?

1862 Talmud

Talmud er en samling af lærde mænds fortolkninger af den jødiske lov, svarer jøde og cand.pæd.psyk. Hanna Skop

Spørgsmål:

Kære brevkasse

Hvad er Talmud? Hvordan laves der regler, som passer til moderne livsstil? Hvem laver om på reglerne? Hvis man er jøde, hvad er meningen med livet?

Venlig hilsen
Sara

Svar:

Kære Sara

Lovene for jødiske liv er alle nedfældet i de fem Mosebøger på hebraisk kaldet Toraen.

Man fandt imidlertid hurtigt ud af, at de var nedfældet i så koncentreret form, at de var svært tilgængelige. Derfor nedsattes en gruppe lærde mænd omkring år 0 efter almindelig tidsregning og drøftede og diskuterede de i Toraen nedfældede anvisninger.

Dette værk, som blev fuldført af en mand ved navn Judah Hanasi, blev færdigt år 200 efter almindelig tidsregning og kaldes Mishna.

LÆS OGSÅ: Hvorfor afgør morens tro, om barnet er jødisk?

Det viste sig imidlertid, at disse drøftelser heller ikke var tilstrækkelige, hvorfor der igen nedsattes grupper af lærde mænd. Denne gruppe kom til at drøfte problemstillinger i 300 år.

Disse drøftelser blev samlet i et værk, der kaldes Gemarah. Mishna og Gemarah danner tilsammen værket Talmud, som indeholder alle de problemstillinger, der blev sat under lup og de fortolkninger, der blev foretaget.

LÆS OGSÅ: Hvordan skal jøder kunne genkende Messias ved hans genkomst?

Generelt må man sige, at der ikke foretages ændringer i jødedommen på grund af udviklingen i den moderne verden. Man vil snarere drøfte, hvorledes og under hvilke omstændigheder en given landevinding kan udnyttes. Men hvis der skulle være behov for en ændring, er det overrabbinatet i Israel, der afgør, hvorvidt ændringer skal foretages.

Meningen med at føre et jødisk liv er, at mennesket ikke udelukkende lader sig styre af sine behov, men at man altid har Gud med i sine tanker, det vil sige, at man udfører gode gerninger Mitzvoth, studerer den hellige lære og gifter sig med henblik på, at generationerne fortsætter. Det at få børn er således en hellig gerning i jødedommen.

Med venlig hilsen
Hanna Skop
cand.pæd.psyk

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.