Hvad siger Koranen om straf af homoseksuelle?

"I islam betragtes homoseksuelle som en seksuel afvigelse og en strid imod menneskets natur og et stort fordærv", siger imam Kassem Rachid. Foto: DAREK SZUSTER/PHOTOPQR/L'ALSACE

At homoseksuelitet i islam ikke er lovligt, er beskrevet i både Koranen og hadith. Straffen for dette er hård. Det er dog den danske lov, der gælder i Danmark, og man må derfor acceptere folks valg af levemåder, fortæller imam Kassem Rachid

Spørgsmål:

Hvor står det i Koranen, hvilken straf man får, når man er homoseksuel?

Anwar

Svar:

Tak for dit spørgsmål som er aktuelt lige for tiden.
Jeg kan ikke svare med én sætning om straf i Koranen, når man er homoseksuel. Der er mange elementer, som skal forklares.

LÆS OGSÅ:Homoseksualitet i 5 religioner

Ifølge islam så har vi to kilder, som den islamiske sharia er bygget på, nemlig Koranen og hadith. De to kilder er afhængige af hinanden og er magtfulde dette undtaget de svage hadith.

I islam betragtes homoseksuelle som en seksuel afvigelse og en strid imod menneskets natur og et stort fordærv.

I Koranen har Gud nævnt generelle homoseksuelle med ordet "fahesha", som betyder skændig.

Sura 6 citat 152: Og gå ikke nær til skændighederne, de være sig åbenlyse eller skjulte.

I forhold til bøsser (lewat) så er det ifølge Koranen endnu strengere forbudt. De første folk, som begik det, var Lots folk, og Lot var deres profet, der advarede dem, men de hørte ikke efter. Derfor straffede Gud dem på mange måder blandt andet med ødelæggelse og jordskælv. Han væltede deres huse over dem, der blev kastet med sten fra himlen og så videre.

Gud har brugt ordet (fahesha) skændig både om bøsser og hor. Sura 17 citat 33: Og begå ikke hor, thi det er noget skændigt og en ond vej.

Sura 7 citat 81-82: Og (vi sendte) Lot, da han sagde til sit folk: Begår I en skændighed, som ingen i alverden begik før jer?\ Sandelig, I går med begær til mænd i stedet for kvinde. Nej, I er et folk, som overskrider (alle) grænser.

LÆS OGSÅ:Hvad står der i Bibelen om homoseksualitet?

Hadith: Waelah ben Alasqaa og Anas ben Malek at Mohammad (saws) sagde: Ved enden af livet på jorden vil mænd nøjes med mænd, og kvinder nøjes med kvinder, og lesbiske er hor mellem kvinder. Denne hadith er fortalt af Altabarani og Abu Jaala i 6. del side 256.

I forhold til straf af bøsser er det beskrevet i en hadith, som blev fortalt af Imam Altarmazi, Abu Dawood og Iben Maja at Iben Abas, at Mohammad Saws sagde: Hvis nogen begår den skændighed, som Lots folk så slå begge to ihjel. I forhold til lesbiske så er straffen ikke så hård, man kalder det irettesættelse, hvilket er en mindre straf, fordi det ikke er rigtigt samleje. 

Når det er sagt, så skal det også siges, at straffen må og kan ikke udføres, hvis det ikke er en fælles imam over muslimer. Det vil sige, at en enkelt muslim eller en gruppe af muslimer ikke har lov til at straffe nogen som helst, når sagen ikke er sat for en islamisk domstol og heller foregår i et land, som ikke følger islamisk lov.

LÆS OGSÅ:Avis: Moské for homoseksuelle åbner i Frankrig

For det andet er strafmålingen meget forskellig, det kommer an på, hvor opholder man sig. Hvis jeg skal komme med min mening om det fænomen i Danmark, så er det klart, at det er den danske lov, der gælder her i landet.

Derfor, selvom vi mener noget andet ifølge vores tro, så er det op til folk selv at vælge den måde, de vil leve på, og hvilke forhold de vil danne. Det danske samfund er præget af demokrati og frihed - derfor må man acceptere andres valg og deres måde at leve på.

Til sidst så er det klart, at sådanne forhold giver en masse konflikter som for eksempel at opretholde almindelige forhold og danne familie og børn. Man risikerer at have et ubalanceret samfund. Og der er dokumenteret forskellige kønssygdomme forbundet med dette.

Selvfølgelig har vi pligt og ansvar over for de mennesker, som har brug for hjælp ved at støtte dem psykisk, så de har mulighed for at komme ud af sådanne forhold og finde den rigtige vej, så de ligesom andre menneske kan gifte sig og danne familie og børn. Og de vil være lykkelige og glade i deres liv.

Med venlig hilsen
Kassem Rachid
Imam og tolk

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.