Hvad ved vi om tempelmuren i Jerusalem?

Når det gælder det første tempel, har vi for få oplysninger til at kunne rekonstruere grundplanet, skriver bibelforsker Jens Bruun Kofoed. Foto: Foto: Berthold Werner/www.commons.wikimedia.org

I dag er der ingen rester tilbage af det første tempel, svarer bibelforsker Jens Bruun Kofoed

Spørgsmål:

Ved man, hvor lang, bred og høj tempelmuren i Jerusalem var omregnet til vore mål?

Hvor meget er der tilbage af tempelmuren i højde og længde?

Hvor kan man finde målene oplyst i Det Gamle Testamte?

Med venlig hilsen
Gitte Pedersen

Svar:

Når det gælder det første tempel, altså det tempel Kong Salomo byggede, og som blev ødelagt i forbindelse med babyloniernes erobring af Jerusalem i 586 f.Kr., har vi for få oplysninger i Det Gamle Testamente til at kunne rekonstruere grundplanet.

I senere rabbinske kilder fra det andet årh. e.Kr. (Middot 2.1) opgives grundplanet imidlertid til at være 500 x 500 cubit (alen) svarende til ca. 262 x 262 meter.

Selvom det er en sen kilde, anser mange målene for at være troværdige. Det gælder bl.a. Leen Ritmeier, som er en af de førende eksperter på området, og som mener at målene i hvert fald går tilbage til Kong Hizkija's tid omkring år 700 f.Kr.

Hvis du er interesseret i grafiske rekonstruktioner, er der meget materiale at hente på Leen Ritmeirs hjemmeside og The Layout of Salomon´s Tempel Mount.

Du kan se nogle detaljerede grafiske gengivelser af målene i den ovennævnte rabbinske kilde, Layout of the Jerusalem Temple Court.

I dag er der ingen rester tilbage af det første tempel.

Når det gælder det andet tempel, som blev indviet i 516 e.Kr., efter at jøderne havde fået lov til at vende tilbage til landet og genopbygge templet efter eksilet i Babylon, ved vi heller ikke meget.

Vi ved, at hasmonæerne i det 2. årh. f.Kr., gennemførte for eksempel omfattende ændringer på Tempelbjerget.

Dertil kommer, at Herodes i perioden fra ca. 19 f.Kr. til 63 e.Kr. renoverede templet, som altså kun fik lov til at stå færdigrenoveret i bare syv år, før det blev ødelagt i år 70 e.Kr., denne gang af romerne.

Arkæologiske udgravninger har vist, at den ydre mur af Kong Herodes' tempel var formet som en lettere uregelmæssig kvadrat i form af en sydmur på 280 meter, en vestmur på 485 meter, en nordmur på 315 meter og en østmur på 460 meter.

Omkredsen var altså på 1.540 meter og det samlede areal indenfor murene ca. 144.000 kvadratmeter.

I dag er meget lidt tilbage af Herodes tempel, nemlig den nederste del af den såkaldte grædemur, hvilket vil sige vestmuren til tempelpladsen, og af sydmuren.

De nederste dele af østmuren går muligvis endnu længere tilbage til det andet tempels tidlige periode.

Er du interesseret i en lidt længere beskrivelse af tempelbjergets historie, har generalsekretær Ole Andersen fra Ordet & Israel skrevet en fin lille artikel, Tempelbjerget - stridens kerne.

Med venlig hilsen
Jens Bruun Kofoed
Bibelforsker

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.