Hvem skabte jorden?

"Dét, at Gud skabte verden på seks dage, er en symbolsk måde at sige på, at Gud står bag verden, som kan være blevet til på mange måder," skriver professor i religionsvidenskab, Hans Jørgen Lundager Jensen Foto: Foto: colourbox.com

Hans Jørgen Lundager Jensen, professor i religionsvidenskab, besvarer spørgsmål om jordens skabelse.

Spørgsmål:

Vi er to piger, der er i gang med et projektarbejde om dette tiårs teorier og opfattelse af jordens skabelse. Vores spørgsmål er som følger:

Hvornår begyndte de forskellige religioner at danne teorier om jordens skabelse?

Hvilken religions teorier om jordens skabelse kom først?

Hvor mange kristne tror fuldt og fast på, at Gud skabte jorden?

Grunden til at vi vil arbejde med dette emne er, at vi finder det en anelse besynderligt, at mennesket er så splittet, hvad angår teorien om jordens skabelse.

Nogle mener, at Gud skabte jorden, buddhisterne mener, at jorden altid har været til. Mange, inklusive os selv, trækker lidt på smilebåndet over denne teori, så kan vi overhovedet tillade os at sige, at vi ved bedre?

Vi håber, at I vil kunne besvare vores spørgsmål.

Med venlig hilsen
Ida og Signe

Svar:

Kære Ida og Signe

Jeg besvarer jeres spørgsmål ét ad gangen.

Hvornår begyndte de forskellige religioner at danne teorier om jordens skabelse?

Svar: Man kan ikke sige, hvornår religionerne begyndte at danne teorier om jordens skabelse. Alle religioner har normalt en form for fortælling om, hvordan verden blev til. Man kan antage, at sådanne fortællinger er så gamle som selve den menneskelige evne til at fortælle. Denne evne forudsætter et sprog i form af ord og sætninger, og det er formentlig kun den nuværende slags mennesker, homo sapiens, altså den art vi selv tilhører, der har, eller har haft, et sådan sprog. Da homo sapiens nok er ca. 200.000 år gammel, kan man sige, at teorier om verdens tilblivelse ikke er ældre end det.

Bemærk i øvrigt, at det ikke er sådan, at hver religion kun har én teori om verdens skabelse. En enkelt religion kan godt rumme flere forskellige teorier, der modsiger hinanden.

I for eksempel Det Gamle Testamente er der både en teori om, at Gud frembragte verden ved at udtale, at den skulle blive til, 1. Mos. kap. 1, og en teori om, at Gud kæmpede med en drage, der beherskede vandet, og at denne drage blev slået ihjel, før verden kunne blive til, for eksempel salme 74.

Hvilken religions teorier om jordens skabelse kom først?

Svar: Teorier, det vil sige fortællinger, hvor det er dyr, der skaber verden, er nok ældre end fortællinger, hvor det er guder i menneskelig form. Og fortællinger, hvor der er kamp og drab, er nok ældre end fortællinger, hvor det er befalinger og tænkning, der er forudsætning for skabelsen. I Det Gamle Testamente er dragekampfortællingen nok ældre end fortællingen om, at Gud skabte verden ved at befale den at eksistere.

Hvor mange kristne tror fuldt og fast på at Gud skabte jorden?

Svar: Det kan jeg ikke svare på. Svaret vil være forskelligt, alt efter om man mener, at Gud skabte verden på seks dage, eller om man mener, at dét, at Gud skabte verden på seks dage, er en symbolsk måde at sige på, at Gud står bag verden, som kan være blevet til på mange måder, for eksempel den fortælling, som moderne fysik fortæller.

Allerede kirkefaderen Augustin i oldtiden mente, at de seks dage var en måde at gøre noget, der egentlig er ubegribeligt, begribeligt for mennesker. Så dét at opfatte den bibelske fortælling symbolsk er ikke noget nyt eller moderne.

Grunden til at vi vil arbejde med dette emne er, at vi finder det en anelse besynderligt, at mennesket er så splittet, hvad angår teorien om jordens skabelse.

Nogle mener, at Gud skabte jorden, buddhisterne mener, at jorden altid har været til. Mange, inklusive os selv, trækker lidt på smilebåndet over denne teori, så kan vi overhovedet tillade os at sige, at vi ved bedre?

Svar: Ideen om, at verden altid har eksisteret, havde de græske filosoffer, blandt andet Aristoteles, også. Kristendommen derimod hævdede, at verden havde en begyndelse og også ville have en afslutning. Ingen af de to teorier er bedre eller dårligere end den anden, taget som ren teori. De kan derimod gøre en religiøs forskel.

Hvis man antager, at verden er skabt af en god guddom, er det nærliggende også at antage, at verden selv grundlæggende er god, trods ondskab, ulykker og katastrofer. Moderne videnskab antager i øvrigt også, at det univers, vi er i, har haft en begyndelse: "Big bang". Hvad der kom før det, kan videnskaben ikke sige noget om.

Med venlig hilsen
Hans Jørgen Lundager Jensen
Professor i religionsvidenskab

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.