Hvilken tro passer til mig?

"Jeg tror ikke på et skæbnemønster, der ligger fast for den enkelte i alle detaljer. Jeg tror, at vi har afgørende valg at foretage", skriver missionspræst Ole Skjærbæk Madsen. Foto: Foto: Michale Constantini/colourbox.com

"Min trosvirkelighed kan måske hjælpe dig i refleksionen over din virkelighed", svarer missionspræst Ole Skjerbæk Madsen

Spørgsmål:

Jeg er i tvivl om, hvad det er jeg præcis tror på, så jeg håber, at I kan hjælpe mig?

Jeg tror på reinkarnation. Jeg tror på, at menneskets handlinger vil give resultater afhængig af om de er gode eller dårlige mod andre mennesker. Jeg tror på, at skæbnen har sin egen vej, og at man kan forsøge at udnytte de muligheder, skæbnen giver én, som eksempelvis at udnytte de stærke sider, man har som menneske, men at man i det store og hele ikke kan ændre den vej, skæbnen går.

Jeg tror på, at der findes godt og ondt i verden, og at disse er i harmoni med hinanden. Jeg tror på, at mennesket er udødeligt, idet sjælen bliver reinkarneret i forskellige legemer alt efter, hvor godt et menneske, man har været i sit nuværende liv.

Jeg tror ikke på en decideret gud, men på en kraft, der har skabt universet og styrer det, og at denne kraft strømmer igennem alt, og også findes i os mennesker.

Håber, I kan hjælpe mig.

Med venlig hilsen
Christian

Svar:

Kære Christian

Jeg tror ikke, at det kan være min opgave at fortælle dig, hvad du skal tro, men måske disse få refleksioner kan hjælpe dig med at blive lidt mere klar over, hvad du selv tror.

Mit udgangspunkt er, at jeg er kristen, og selv tror på Gud. Så jeg har en meget mere personlig forståelse af Gud end den, du giver udtryk for. Det er, fordi mit gudsbillede er farvet af, at jeg har mødt Gud gennem Jesus Kristus. Dine overvejelser går mere i retning af en grundlæggende livets kraft, som årsag til universet, en kraft som strømmer gennem alt skabt. For mig som kristen, er en sådan kraft slet ikke ude af billedet. Guds Ånd opfattes som en sådan livets kraft, et åndedræt, som findes i alt levende.

Jeg tror, som du, at alle vore handlinger har en konsekvens for os selv og for andre. Jeg tror ikke på et skæbnemønster, der ligger fast for den enkelte i alle detaljer. Jeg tror, at vi har afgørende valg at foretage. For mig er Jesus forbilledet for et godt og sandt liv, men jeg kender fra mig selv, at det ikke er muligt altid at leve op til hans kærlighed. Hos ham ser jeg, hvordan et helt og sandt menneskeliv ser ud, og hvordan vores liv kan blive til glæde for andre mennesker og vore medskabninger. Hans liv definerer for mig, hvad der er godt.

Ondt er for mig det, som nedbryder livet for os selv og andre, og som fjerner os fra Gud sådan, som vi møder Gud i Jesus. Når vi lever ved siden af os selv, og med vore handlinger nedbryder livet, har vi brug for vende om fra disse handlinger og nedbrydende vaner, og vende os til Gud. Vi beder da Gud om tilgivelse for vore synder, og når vi erfarer tilgivelsen, giver det os nyt mod på livet og på at leve til gavn for vort medmenneske.

Jeg tror ikke på den enkelte sjæls reinkarnation, og selv nogle af østens religioner anser hele tilværelsen for en illusion, så de end ikke anerkender sjælens eksistens. Andre tor, at vi skal igennem flere inkarnationer for at blive fuldkomne og hele mennesker. Jeg tror ikke, at vi har behov for flere liv for at opfylde vort livs bestemmelse, og selvom vi ikke bliver fuldkomne hver især i ét eneste menneskeliv, kommer fuldendelsen dog alligevel, fordi i hvert liv indgår i en større sammenhæng og bidrager til en større sammenhæng; at menneskeheden forløses og bliver ét legeme i Kristus med det formål, at Gud kan blive alt i alle.

Det var lidt af min trosvirkelighed. Måske det kan hjælpe dig i refleksionen over din virkelighed. Som jeg læser dit brev, er din trosvirkelighed præget af forskellige filosofier og religioner, lidt hinduisme og buddhisme iklædt en vestlig tankegang og lidt skæbnetro. Det mener jeg ikke er dårligt, for vi må alle overveje mange ting for at finde vort eget ståsted og vor egen livsvej.

Alligevel kunne det være en fordel for dig at grave lidt i dybden og holde dig til én religion eller én åndelig tradition. Måske er det for dig buddhismen eller teosofien, som i en vestlig sammenhæng har samlet mange af de østlige religiøse impulser op, men jeg kunne da også udfordre dig til at forsøge at se på, hvad den kristne tro kunne give dig, og hvordan den kristne tro samtidig åbner dig ud imod verden omkring dig, og hjælper dig til at tjene dit medmenneskes og din medskabnings vel.

Med venlig hilsen
Ole Skjerbæk Madsen
Missionspræst