Hvor mange konverterer til islam?

"I Berlingske Tidende 9. september 2002 skønnede imamen Fatih Alev, at der var 600 nye konversioner det år. Dette antal er nok for højt sat. Det ville betyde en massekonversion til en nyere religion i Danmark af historiske dimensioner og det er der intet, der tyder på," skriver religionsforsker Brian Arly Jacobsen. Foto: colourbox.com

Mit skøn er cirka 100 om året, men der findes ingen sikre opgørelser over antallet af konvertitter i Danmark, svarer religionsforsker Brian Arly Jacobsen

Spørgsmål:

Kære brevkasse

Mit navn er Mustafe, og jeg vil gerne vide, hvor mange danskere der konverterer til islam om året?

Med venlig hilsen
Mustafe

Svar:

Kære Mustafe

Der findes ingen sikre opgørelser over antallet af konvertitter, hverken på årsbasis eller i det hele taget. Kate Østergaard og Tina G. Jensen har lavet en undersøgelse af konversion til islam i Danmark, som giver os nogle fingerpeg på antallet af konvertitter.

LÆS OGSÅ: Hvordan bliver jeg gift med en konvertit?

I deres undersøgelser skønner de et antal konvertitter på baggrund af adgang til en imams arkiv over konversionscertifikater, interviews af nøglepersoner i muslimske miljøer samt en spørgeskemaundersøgelse blandt muslimer. (Tina G. Jensen og Kate Østergaard (2007): Omvendelse til islam i Danmark, i Margit Warburg og Brian Jacobsen (red.): Tørre tal om troen. Religionsdemografi i det 21. århundrede. Forlaget Univers.).

De skønner på baggrund af deres undersøgelse, at antallet af konvertitter på det tidspunkt er mellem 2100 og 2800. Den pågældende imams arkiv over konversionscertifikater viste, at der var et stigende antal af konvertitter fra 1997 til 2004, fra 2 i 1997 til 26 i 2004.

Der findes også en lang række andre imamer, som foretager konversioner til islam ligesom konversion kan foregå i private rammer uden en imams tilstedeværelse, om end dette nok ikke sker hyppigt. I Berlingske Tidende 9. september 2002 skønnede imamen Fatih Alev, at der var 600 nye konversioner det år. Dette antal er nok for højt sat. Det ville betyde en massekonversion til en nyere religion i Danmark af historiske dimensioner og det er der intet, der tyder på.

Hvis der var cirka 600 nye konvertitter om året, ville vi siden 2002 have set en stigning i antallet af konvertitter på 6.000 individer - hertil skal tilføjes de konvertitter som allerede var konverteret på det tidspunkt, som af forskellige imamer og forskere blev sat til mellem 3.000 og 8.000 (altså mellem 9.000 og 14.000 konvertitter) - et antal som ville være synligt og tilstedeværende i det offentlige rum i langt højere grad, end vi oplever det i dag.

Når jeg opgør antallet af konvertitter, er det på baggrund af et skøn, som er på cirka 100 om året, men det er mere gætteri end realiteter. Antallet kan både være højere og lavere. Jeg vurderer, at der i alt er cirka 3.000 konvertitter i Danmark i dag.

Man skal endvidere huske på, at flere konvertitter hvert år også forlader islam igen af forskellige grunde.

Med venlig hilsen
Brian Arly Jacobsen
Religionsforsker og panelist på religion.dk