Hvor mange konverterer til islam om året?

Der er en række grunde til, at pålidelige oplysninger om konverteringer er svære at finde. I de lande, hvor der er folketællinger (eksempelvis i Storbritannien, USA og Rusland), spørges der til folks religion, men der spørges ikke direkte til, om folk har konverteret til deres nuværende tro, fortæller religionsforsker Brian Arly Jacobsen.

Undersøgelser tyder på, at antallet af personer, der bliver muslimer gennem konvertering synes at være nogenlunde lig med antallet af muslimer, der forlader islam, svarer religionssociolog Brian Arly Jacobsen

Spørgsmål:

Kære brevkasse

Hvor mange kristne konverterer til islam om året?

LÆS OGSÅ:Hvad er konversion?

Venlig hilsen
Carl Johan Astrup

Svar:

Kære Carl Johan Astrup

Der findes ikke meget statistisk data om konvertering til og fra islam. De få oplysninger, som er tilgængelige, tyder på, at der ikke er nogen væsentlig nettogevinst- eller tab i antallet af muslimer gennem konvertering globalt.

Antallet af personer, der bliver muslimer gennem konvertering synes at være nogenlunde lig med antallet af muslimer, der forlader islam, tyder de få undersøgelser af emnet på.

LÆS OGSÅ:Antallet af konversioner i Danmark

Der er en række grunde til, at pålidelige oplysninger om konverteringer er svære at finde. I de lande, hvor der er folketællinger (eksempelvis i Storbritannien, USA og Rusland), spørges der til folks religion, men der spørges ikke direkte til, om folk har konverteret til deres nuværende tro.

Nogle få tværnationale undersøgelser indeholder spørgsmål om religionsskift, men selv i disse undersøgelser, er det vanskeligt at vurdere, om flere mennesker forlader- eller konverterer til islam. I nogle lande har konvertering ligefrem retslige og sociale konsekvenser, hvilket gør, at informanter kan være tilbageholdende med at tale ærligt om emnet.

LÆS OGSÅ:Hvor mange konverterer til islam?

En undersøgelse lavet af de amerikanske sociologer Robert Barro, Jason Hwang og Rachel McCleary, Religious Conversion in 40 Countries offentliggjort i 2010, undersøgte mønstre af religiøs omvendelse mellem forskellige trosretninger i 40 lande, primært i Europa (inklusiv Danmark).

De fandt ud af, at antallet af mennesker, der blev opdraget som muslimer i disse lande som helhed, groft set svarede til det antal, der i øjeblikket er muslimer.

Det er dog vigtigt at understrege, at stikprøvestørrelserne for muslimer var så små, at resultaterne ikke pålideligt kan forudsige muslimske eller kristne konverteringstendenser mellem de to trosretninger.

De begrænsede oplysninger om konvertering indikerer, at der er en vis bevægelse både ind i- og ud af islam, men at der ikke er noget større nettogevinst- eller tab.

For eksempel fandt det amerikanske forskningsinstitut Pew Forum ud af, i undersøgelsen Tolerance and Tension: Islam and Christianity in Sub-Saharan Africa fra 2010, at i 19 nationer i Afrika syd for Sahara vokser hverken kristendom eller islam betydeligt på bekostning af den anden tro gennem religiøs omvendelse.

LÆS OGSÅ:Hvor mange muslimer konverterer til kristendommen?

Vi kan altså ikke sige noget sikkert om, hvor mange kristne, der konverterer til islam om året, men antallet i Danmark er under alle omstændigheder beskedent, og som ovenstående undersøgelser antyder, er konversionsbevægelsen den anden vej altså fra islam til kristendom måske af samme størrelse.

Venlig hilsen
Brian Arly Jacobsen
Religionssociolog

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.