Hvordan beder jeg Allah om tilgivelse?

Allah hører, hvad mennesket beder om og ønsker. Men vejen til Allah og vejen til tilgivelse går også og især igennem medmennesket, skriver religionssociolog og muslim Sherin Khankan. Foto: Petros Karadjias/AP/ritzau

Allah har ikke brug for vores anmodninger om tilgivelse. Mennesket derimod har brug for at lære tilgivelsens sande kraft at kende, svarer religionssociolog og muslim Sherin Khankan

Spørgsmål:

Fred være med dig!

Jeg har søgt og søgt på nettet og er ikke kommet frem til svaret på mit spørgsmål: Hvordan er det helt præcist, at man beder Allah om tilgivelse? Er der noget, man skal sige inden? Hvordan skal man sige det hele?

Håber du kan besvare dette.

Venlig hilsen
Almira

Læs også: Tema om islam

Svar:

Fred være med dig, kære søster Almira

Om at søge Guds tilgivelse:

"Sig: Mine tjenere. I, som er gået for vidt med hensyn til jer selv, opgiv ikke håbet om Guds barmhjertighed. Gud tilgiver alle synder. Gud er Den tilgivende og Den Barmhjertige."
(Koranen kapitel 39, vers 53)

Der findes ikke en fastlagt form i forhold til, hvordan man beder Allah om tilgivelse. Men en ting er sikkert. Uanset hvad mennesket foretager sig, så gennemstrømmer Allahs nåde og tilgivelse alt levende til alle tider.

Spørgsmålet om tilgivelse hænger uløseligt sammen med menneskets evne til at vise taknemlighed og Allahs nåde og barmhjertighed, som på arabisk hedder al-rahman al-rahim.

Islam kommer af roden s-l-m og betyder fred, hengivelse og underkastelse under Guds vilje. Islam er også at give slip på én selv og sit ego (nafs). Det vil sige at bekæmpe alle de sygdomme, som stammer fra os selv: had, nag, ønsket om at kontrollere hinanden, misundelse, jalousi og mistillid.

Alle kapitler eller sura i Koranen, med undtagelse af sura 9, indledes med ordene: 'bismillah Al- rahman Al-rahim'. I den nådige og barmhjertige Guds navn. Det understreges og gentages i Koranen, at Gud er nådig og barmhjertig.

Termerne Al-rahman og Al-rahim stammer fra den samme rod: r-h-m og betyder blandt andet kilde til alt levende, uendelig flod af barmhjertighed, nænsomhed, kærlig, pleje, beskytte og ikke mindst livmoder.

Al-rahman kan bedst forstås som en slags adjektiv og kan oversættes med, at Gud er nådig, hvorimod Al-rahim kan forstås som en slags verbum, der kan oversættes med, at Gud viser nåde. Det vil sige, at Gud er nåde, og Gud viser nåde på samme tid, ligesom en livmoder rummer eller er liv og giver liv.

Ifølge den kendte teolog, videnskabsmand og jurist imam Ibn al- Qayyim Al-Jawziyyah (1292-1350), beskriver Al-rahman den uendelige nåde, som Gud besidder uanset, hvad mennesket foretager sig. Det vil sige, at Guds nåde er overalt og gennemstrømmer alt uafhængigt af alt levende.

Al-rahim er derimod Guds respons på menneskets handlinger. Det vil sige, at Guds uendelige nåde i menneskets liv er et resultat af vore handlinger. Det er blandt andet i dette lys, at man kan forstå dybden og nuancerne i den kendte hadithfortælling, som lyder således:

"Allah siger: Jeg er hos min tjener når han ihukommer Mig. Hvis han ihukommer Mig alene, ihukommer Jeg ham alene. Hvis han ihukommer Mig i en forsamling, ihukommer Jeg ham i en forsamling der er bedre. Hvis han nærmer sig Mig en tomme, nærmer Jeg Mig ham en alen, og hvis han kommer til Mig gående, kommer jeg til ham løbende." (Profeten Muhammad i Hadith Al-Bukhari)

Man kan altid bede Allah om tilgivelse enten i bøn, tanker og (eller) handling ved at udvise taknemlighed eller med hjertet. Allah hører, hvad mennesket beder om og ønsker. Men vejen til Allah og vejen til tilgivelse går også og især igennem medmennesket.

Allah har ikke brug for vores anmodninger om tilgivelse, men mennesket derimod har brug for at lære tilgivelsens sande kraft at kende. Ved at søge Allahs tilgivelse og ved at blive tilgivet af Allah lærer vi selv at tilgive andre.

Tilgivelse er et centralt princip i Koranen, hvor der står, at den, der tilgiver, står højest i Allahs øjne, for det er et spørgsmål om mod og beslutningernes styrke at kunne tilgive.

I antologien Muslimernes islam: religion-kultur-samfund (2010), redigeret af Sherin Khankan og udgivet af forlaget Pantheon, interviewer jeg blandt andre imamen Naveed Baig, som siger følgende om at blive testet og om tilgivelse:

"Det kan forstås som en gave, at Gud tester os - at Gud er nær og tilstede. Vi bliver ikke testet, for at Gud skal kende os, men for at vi skal kende os selv (...) Hvis man har gjort sin nabo, hustru eller klassekammerat fortræd, er det den pågældende person, man skal søge tilgivelse hos og ikke Gud/Allah på dommedag."

Pointen er, at vejen til Allah viser sig ved det ansvarsfulde møde med det andet menneske og ikke mindst ved det ansvarsfulde møde med en selv. For når man gør andre fortræd, gør man også sig selv fortræd. Derfor siger Allah til dem, der beder om tilgivelse:

"I, som er gået for vidt med hensyn til jer selv, fortvivl ikke. Jeg tilgiver.

Rumi, som er en af de største sufipoeter, og som har bidraget til den islamiske filosofi og tænkning, siger ligeledes:

"Kom, kom, kom (...) selvom du har brudt dit løfte hundrede gange (...) kom, kom igen."

Venlig hilsen
Sherin Khankan
Religionssociolog, forfatter og studievært på DR2's nye debatprogram "Tro om igen"

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.