Hvordan konverterer man til kristendommen?

Selve dåben foretages ved, at vand øses på personens hoved tre gange, i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Der bedes for den døbte med håndspålæggelse, sluttende med fadervor. Til sidst holder præsten en lille fri tale til dåbsvidnerne, hvis der er tale om en voksendåb, skriver sognepræst Morten Munch.

Konvertering til kristendommen foregår ved at blive døbt med den kristne dåb. Dåbskandidaten bør inden deltage i en dåbsforberedende undervisning, svarer sognepræst Morten Munch

Spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg skriver til jer angående konvertering. Jeg skal i gang med at skrive en større skriftlig opgave, og jeg skriver i faget religion.

Min lærer sagde, jeg skulle henvende mig til en præst for at høre om, hvordan konvertering foregår i kirken for en ikke-kristen, altså hvis det er en muslim, der skal konvertere fra islam til kristendommen, hvordan foregår det?

Og hvad er trosbekendelsen? Hvilke ritualer benyttes?

Håber, I vil kunne hjælpe mig.

Venlig hilsen
Cennet

Svar:

Kære Cennet

Konvertering til kristendommen fra en anden religion foregår ved at blive døbt med den kristne dåb.

I folkekirken benyttes et fast ritual, hvori indgår bøn, læsning fra Det Nye Testamente og korstegnelse for dåbskandidatens ansigt og bryst. Derpå spørges der til troen, det vil sige, at personen svarer ja til den apostolske trosbekendelses tre led.

Så foretages selve dåben ved, at vand øses på personens hoved tre gange, i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Der bedes for den døbte med håndspålæggelse, sluttende med fadervor. Til sidst holder præsten en lille fri tale til dåbsvidnerne, hvis der er tale om en voksendåb.

Dåben vil ofte foretages ved en gudstjeneste for at markere, at den døbte optages i menighedens fællesskab. Dåben kan dog også foregå udenfor gudstjenesten. Uanset hvordan skal der altid (i folkekirken) være to dåbsvidner til stede ved dåb af voksne.

Inden selve dåben bør dåbskandidaten deltage i en dåbsforberedende undervisning, der klargør dåbens- og den kristne tros indhold. I folkekirken vil det som oftest bestå i nogle samtaler med præsten eventuelt suppleret med deltagelse i nogle gudstjenester. Forløbets længde og indhold aftales individuelt ud fra kandidatens baggrund og forudgående kendskab til den kristne tro.

Venlig hilsen
Morten Munch
Sognepræst

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.