Prostitution

Hvordan ser religionerne på prostitution?

Nat i "Redlight district", området for prostitution, i Amsterdam, Holland. Foto: LeDeuxAlpe/wikipedia.org

Se hvad panelisterne sikh Parvinder Singh Randhawa, hindu Dhamu Chodavarapu, jøde Bent Lexner og muslim Safia Aoude svarer

Spørgsmål:

Hvordan ser de forskellige verdensreligioner på prostitution?

Med venlig hilsen
Ida

Svar:

Kære Ida

Sikhismen om prostitution
Sikhismen accepterer ikke prostitution. Det betragtes som uværdigt både af den prostituerede og kunden. Religionens stifter lagde vægt på, at man skal tjene til føden på ærlig og værdig vis.

Desuden appellerer prostitution til det kødelige begær, som betragtes som en last, der forhindrer individet i at blive uselvisk og sætte sig ud over egne behov og egen trang.

Det skal dog bemærkes, at sikhismen ikke er en lovreligion. Derimod er prostitution eller besøg hos prostitueret dårlig karma og en stor
forhindring for egen åndelige udvikling.

Sikhismen udstøder dog ikke folk. Alle mennesker har ret til og bør endda udvikle sig i religiøs retning; åndelig udvikling og være et aktiv for sin omverden. I den henseende er der ingen, som er fortabte, men alle har hver deres udgangspunkt. Også eksempelvis prostituerede, mordere, tyve (uden sammenligning i øvrigt) kan udvikle sig til åndeligt højt niveau.

Med venlig hilsen
Parvinder Singh Randhawa
Cand.merc., sikh og panelist på www.religion.dk

Hinduismen om prostitution
Dit spørgsmål rammer meget centralt i religion og samfundsforhold.

Alle religioner har mange formaninger om, hvordan man skal opføre sig. Men hinduisme angiver ikke nogen formaninger, fordi religion er et individuelt anliggende for hinduer.

Hinduismen udstikker visse retningslinjer om, hvorledes man skal holde sin sjæl ren og sit legeme rent, men udøvelse af livet er derefter individuelt. Den renhed, man har opnået, vil styre ens levevej.

Så ordet prostitution findes ikke i hinduistiske religiøse anliggender. Men i hinduiske samfund - ligesom i andre samfund - ser man meget ned på prostitution, og desuden er prostitution strafbart.

Det skal måske også siges, at vi har nogle skrifter lige som nordisk mytologi, hvor guderne hersker over verdenen med hver sin egenskab; én for sol, én for vind, én for vand og én for ild.

I denne verden findes et par kvinder, der efter beskrivelserne siger spar 2 til Sofia Loren og Marilyn Monroe, der hedder Ramba og Yurvasi, og som guderne bruger til at forføre og distrahere mennesker med destruktive attituder, der stræber efter Guds rige med yoga og meditation.

Selvfølgelige ved jeg ikke, om det er prostitution, det må guderne vide.

Med venlig hilsen
Dhamu Chodavarapu
Samfundsdebattør, hindu og panelist på www.religion.dk

Jødedommen om prostitution
I den tidligste jødedom var prostitution en del af samfundet. Der er flere eksempler på dette i Bibelen. I efter-bibelsk tid blev samfundet advaret mod denne form for seksualitet, og faktisk ser det ikke ud som om, man har kendt til mange tilfælde af prostitution indenfor jødiske kredse.

I jødisk lovgivning blev prostitution betragtet som forkert. Mange menigheder udstedte simpelthen forbud mod det og advarede også imod prostitution mellem jøder og ikke-jøder ikke mindst, fordi det på den tid i mange lande var forbudt at have fællesskab mellem jøder og ikke-jøder i det hele taget.

Efter jødisk lov skulle en mand, der havde haft omgang med en prostitueret, lade sig skille fra sin hustru, og hun skulle have sin fulde medgift.

Der findes givetvis prostitution også blandt jøder i dag, men det er fortsat nok ikke så almindeligt sådan som, man kender til det i mange moderne samfund.

Med venlig hilsen
Bent Lexner
Overrabbiner og panelist på www.religion.dk

Islam om prostitution
Det er meget nemt at svare på: islam tillader ikke prostitution, da islam kun tillader intime forhold mellem mennesker, der har indgået ægteskab.

I henhold til islamisk lov er prostitution er en synd på linje med andre forbrydelser, og begge deltagere (en prostituerede og den, der køber hende) begår en synd.

Med venlig hilsen
Safia Aoude
Jurist, muslim og panelist på www.religion.dk

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.