Hvorfor kom min afdøde faster på besøg?

Tænd et lys midt i dagligstuen og sæt et billede af din faster eller andet, der minder dig om hende ved siden af.Læs teksten fra Johannes Åbenbaring, kapitel 7, vers 9-17, foreslår missionspræst og åndelig vejleder Ole Skærbæk.

Jeg kan ikke afklare spørgsmålet for dig, men jeg har nogle forslag til, hvordan du kan bede for hende, svarer missionspræst Ole Skjerbæk Madsen

Spørgsmål:

Hej brevkasse,

Min faster døde den 28-08-2012 og blev bisat i går (den 04-08-2012).
I går, da jeg havde lukket min dør helt og skulle til at tænde fjernsynet, gik min dør pludselig op.

Vinduet var godt nok åbent, men der var gardiner for, og min dør er ikke lige sådan til at åbne. Kan det være, fordi min faster kom? Og hvis det var, hvorfor kom hun så?

Venlig hilsen
Sabina

Svar:

Kære Sabina,

Det er naturligvis svært at afgøre om de hændelser, du beretter om, virkelig handler om, at din afdøde faster kom forbi eller ej. Jeg går ud fra, at din faster har betydet noget for dig. Ellers ville du næppe tolke oplevelsen som et besøg eller en hilsen fra din faster.

LÆS OGSÅ: Menneskets sjæl ifølge verdensreligionerne

Jeg kan altså ikke afklare spørgsmålet for dig. Hvis din faster har sendt dig en hilsen, eller at du er kommet til at huske på hende på grund af fænomenerne, kan det være, fordi din faster har brug for din omsorg og hjælp.

Du kan bede for din faster. Her følger et forslag til, hvad du kan gøre:

1. Tænd et lys midt i dagligstuen og sæt et billede af din faster eller andet, der minder dig om hende, ved siden af.

Læs denne tekst fra Johannes Åbenbaring, kapitel 7, vers 9-17:

'Derefter så jeg, og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål; de stod foran tronen og foran Lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne.

De råbte med høj røst: Frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen, og fra Lammet.

Og alle englene stod i kreds om tronen og de ældste og de fire levende væsener, og de faldt ned på deres ansigt for tronen og tilbad Gud og sagde:

'Amen! Pris og lov og visdom og tak
og ære og magt og styrke er vor Guds
i evighedernes evigheder. Amen!'

Og en af de ældste tog til orde og spurgte mig: 'De, som står klædt i hvide klæder, hvem er de, og hvor kommer de fra?' Jeg sagde til ham: 'Min herre, du ved det.' Og han sagde til mig: 'Det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod.
Derfor står de for Guds trone
og tjener ham dag og nat i hans tempel,
og han, som sidder på tronen, skal rejse sit telt over dem.
De skal ikke sulte længere og ikke tørste længere,
hverken solen eller nogen anden hede skal plage dem,
for Lammet midt for tronen skal vogte dem
og lede dem til livets kildevæld,
og Gud vil tørre hver tåre af deres øjne'.

LÆS OGSÅ:Johannes Åbenbaring er en billedbog

2. Tak for alt, hvad din faster har betydet for dig og for, hvad der var godt i hendes liv:

Gud, du som i Kristus har vist os, at du elsker menneskene! Jeg takker dig for min faster og mindes alt det gode, vi har haft sammen . . Nævn hvad du kan huske ..
Nu beder vi dig for hende, at hun må hvile på et fredens sted, at du vil bringe healing for al smerte og sorg og lede hende til kilderne med livets vand. Jeg overgiver hende i Jesu hænder og i din fred.
Hør mig for din Søn, Jesu Kristi- vor Herres skyld.

LÆS OGSÅ:
Tema: Fadervor

3. Hvis du beder bønnen sammen med andre, kan I eventuelt synge salmen Dejlig er jorden og/eller denne vekselbøn:

Forbeder: I dine hænder, Herre Gud, befaler jeg nu min ånd!
Alle: I dine hænder, Herre Gud, befaler jeg nu min ånd!
Forbeder: Du forløser mig, Herre, du trofaste Gud.
Alle: I dine hænder, Herre Gud, befaler jeg nu min ånd!
Forbeder: Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden!
Alle: I dine hænder, Herre Gud, befaler jeg nu min ånd!
Forbeder: Vogt mig, Herre, som øjestenen!
Alle: Skjul mig under dine vingers skygge.

4. Afslut med Fadervor.

Med venlig hilsen
Ole Skjerbæk Madsen
Missionspræst i Areopagos