Imam: Forskelle mellem sunni- og shia-islam

Sunni følger kun Koranen og profetens korrekt leverede udtalelser og handlinger, mens shia ud over dette betragter de tolv imamers ord for ufejlbarlige, skriver Ahmed Akkari.

Hvad er forskellene mellem sunni- og shia-islam? Imam Ahmed Akkari svarer

Spørgsmål:

Hvad er forskellen mellem sunni- og shia-muslimer?

Dan Rosenkvist

LÆS OGSÅ: Hvad er forskellem på sunni- og shiaislam? (undervisningstekst)

Svar:

Forskellen mellem sunni- og shia-muslimer er meget kort følgende:

1) Sunni følger kun Quranen og profetens korrekt leverede udtalelser og handlinger, mens shia udover dette betragter de tolv imamers ord for ufejlbarlige.

2) Sunni lægger ikke den store vægt på slægtsforhold som statusgivende og benådende, mens shia er meget stærkt forankret i Aal-Al-Bait (profetens slægts hellighed). Shia mener at det går i arv.

3) Sunni sørger ikke ved at skænke blod, skære sig selv eller lignende. Mens en gruppe af shia sørger over profetens barnebarn med ulovlige handlinger, som at slå sig selv og forbande.

Bemærkninger:

- Der er ca 90 procent sunni-muslimer i verden, mens shia udgør cirka 10 procent.

- Ikke alle shia-muslimer er ens i deres syn på alle emner, og en del af dem er mere lignende sunni end andre.

- Det ligner ikke katolsk og protestantisk kristendom, for der er enighed om Allah, Mohammad og Quranen.

- Den irakisk-iranske krig var ikke en krig pga. retning, men udelukkende interesser og politik, som enhver med kendskab til krigen ved.

- Den iranske stat i dens nuværende form er kritiseret af sunni-muslimer for dens indretning og hierarki.

Allah ved bedst og fred være med Allahs sendebud.

Hilsen

Ahmed Akkari