Jeg vil tilbage til islam - men hvordan?

Der er ikke nogen verdslig straf for frafald fra islam (som mange lærde hævder). Det er et anliggende mellem personen og Gud, skriver imam Naimatullah Basharat. Foto: colourbox.com

Man man sagtens blive muslim igen, efter at man har forladt islam. Der er ingen straf for at fravælge troen, da det er et anliggende mellem dig og Gud, svarer imam Naimatullah Basharat

Spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg blev døbt ind i kristendommen som spæd og blev ligeledes konfirmeret. Da jeg var 18 år, konverterede jeg til islam ved en ceremoni i en moské i Århus. Jeg var praktiserende muslim i en årrække, men gled desværre ud af det og har ikke praktiseret islam i nogle år nu.

LÆS OGSÅ
: En ateist kan ikke konvertere til islam

Jeg har altid bevaret en altoverskyggende tro på Gud. Jeg er dog for nylig begyndt at længes efter islam igen, og mit spørgsmål er derfor: Kan jeg stadig anses som værende muslim? Eller er jeg nødt til at konvertere igen?

Jeg har deltaget i kristne gudstjenester, efter at jeg "forlod" islam, men er ikke blevet døbt på ny.

Med venlig hilsen
Rikke

Svar:

Kære Rikke

I det tilfælde, at man forlader islam, men alligevel bevarer sin tro på Gud og ikke bliver døbt på ny, men dog har deltaget i kristne gudstjenester, så skal man selv vurdere sin tro på islam.

Hvis man hele tiden troede på én Gud, og at profeten Muhammad er Guds profet og ikke fornægtede at være muslim, så behøver man ikke at genbekræfte sin tro på islam. Hvis man derimod har erklæret, at man ikke er muslim, så er det vigtigt, at man igen bekræfter at være muslim.

Jeg håber, at det var til hjælp. Ellers må du gerne skrive igen.

Jeg kan i øvrigt benytte lejligheden til at afklare en misforståelse, som hersker blandt mange, muslimer såvel som ikke-muslimer. Kan man blive muslim igen, efter man forlader islam? Ja, det kan man sagtens.

Vi finder en reference fra Koranen, af hvilken vi kan drage, at man har frihed til at skifte tro så meget, man vil.

"Sandelig, de som tror, og så bliver vantro, og derefter (atter) tror, og så (igen) bliver vantro og så vokser i vantro Allah vil ikke tilgive dem og lede dem ad vejen. (Sura 4:138)

Verset kan rejse nogle spørgsmål, som jeg lige vil uddybe. Verset slutter selvfølgelig med en advarsel. Men denne advarsel er til dem, som, efter gentagne gange at have accepteret islam, fravælger den igen og igen og nærmest driver spot med religion og derefter "vokser i vantro."

Det er altså ens tilstand ved dødstidspunktet, som vil være det afgørende. Jeg kan her tilføje, at der i øvrigt ikke på noget tidspunkt er nogen verdslig straf for frafald fra islam (som mange lærde hævder). Det er et anliggende mellem personen og Gud. Et andet vers lyder:

"Og sig: Sandheden er fra jeres Herre. Lad da den, der vil, tro, og lad den, der vil, være vantro." (18:30)

Venlig hilsen
Naimatullah Basharat
Imam og panelist ved religion.dk