Kan en muslim blive kristen eller jøde?

Dåben er det endelige og officielle skridt ind i kristendommen. Den kan foregå offentligt eller under lukkede former i kirken, fortæller sognepræst Johannes Værge. - Foto: Foto: Sxc.hu

Ja, hvis overvejelserne om konvertering er alvorligt ment, svarer sognepræst Johannes Værge og overrabbiner Bent Lexner

Spørgsmål:

Kan man som muslim godt konvertere til kristendommen eller jødedommen?

Anonym

Svar fra sognepræst Johannes Værge:

Svaret er ja - men der skal samtaler og undervisning til, før en præst eller rabbiner - hvis det er jødedom, det drejer sig om - kan foretage konversionen.

Hvad folkekirken angår, skal præsten sikre sig, at ønsket om at blive kristen er alvorligt ment og gennemtænkt (blandt andet i forhold til de konflikter med familie og andre, det kan medføre at konvertere fra islam), og præsten skal sørge for, at vedkommende har et passende kendskab til kristendommen.

Hvad der er passende, afgøres individuelt af præsten. Oftest får undervisningen karakter af samtaler, f.eks. ud fra en bog.

Hvis alt det er i orden, er næste trin dåb - dåben er det endelige og officielle skridt ind i kristendommen. Den kan foregå offentligt eller under lukkede former i kirken. Alt sammen aftales med en præst, hvor man bor.

Med venlig hilsen
Johannes Værge
Sognepræst

Svar fra overrabbiner Bent Lexner:

Kære anonyme,

I jødedommen spørger man ikke hvorfra du kommer, men hvorfor du vil finde en anden religion. I teorien kan enhver konvertere til jødedommen, men i praksis er det en meget lang og vanskelig proces.

Mange hilsener
Bent Lexner
Overrabbiner