Kan man være i menighedsrådet og tro på reinkarnation?

Præster kan ikke positivt forkynde reinkarnation og forblive præster i folkekirken, men det er ikke muligt at kræve af menighedsrådsmedlemmer, at de skal opgive en eventuel tro på reinkarnation, skriver missionspræst i Areopagos Ole Skjerbæk Madsen.

Jeg har mødt mange mennesker, hvor reinkarnationstroen gradvist mistede din betydning i takt med, at fællesskabet med Jesus voksede, svarer missionspræst Ole Skjerbæk Madsen

Spørgsmål:

Kære brevkasse

Er der en gruppe inden for kristendom, som tror på reinkarnation, og kan man være menighedsrådsmedlem, når man tror på det?

Venlig hilsen
Kirsten

Svar:

Kære Kirsten

Det er et virkeligt tricky spørgsmål. Ud fra klassisk kristendom, kirkens lære og ud fra Det Nye Testamente udelukker den kristne forståelse af frelse troen på reinkarnation, men alligevel tror 16-17 % af folkekirkens medlemmer på reinkarnation.

Der er formentlig også menighedsrådsmedlemmer, som tror på reinkarnation eller har reinkarnation som forklaringsmodel på de vidt forskellige forhold, vi mennesker lever under og på vores forskellige skæbner.

LÆS OGSÅ:Hvor mange kristne tror på reinkarnation?

Præster kan ikke positivt forkynde reinkarnation og forblive præster i folkekirken, men det er ikke muligt at kræve af menighedsrådsmedlemmer, at de skal opgive en eventuel tro på reinkarnation.

Kan man altså læremæssigt forene kirkens opstandelsestro og -forventning med troen på reinkarnation? Jeg vil mene nej! (Se min gamle blog om reinkarnation). Kan man tro på reinkarnation og blive frelst eller være en kristen? Ja, for afgørende er ens forhold til Jesus Kristus.

I Norge var der en vækkelse i det såkaldte New Age-miljø primært omkring Trondhjem; bevægelsen kaldte sig Lysbærerne. Mange oplevede, at da de kom til tro på Jesus og Guds frelsende gerning i ham, så var det som at komme hjem og at få fællesskab med Far.

Mange fastholdt reinkarnation som en forklaringsmodel for den ulige fordeling af godt og ondt i verden, men vidste at de skulle ikke længere igennem nye inkarnationer, for ved troen på Jesus Kristus havde de fundet hjem til Far i himlen. Livsløbet var fuldendt i Kristus.

LÆS OGSÅ:Hvad sker der efter døden?

De var altså kommet fri af karmalovens gerningsretfærdighed; de skulle ikke længere fuldkommengøre eller frelse sig selv, men så deres livs opfyldelse i Jesus Kristus og hans fuldbragte værk.

Jeg har selv mødt mange mennesker, som er kommet fra en tro på reinkarnation til tro på Jesus og Gud i Ham. Som fællesskabet med Jesus er vokset, har reinkarnationstroen gradvist mistet sin betydning.

Venlig hilsen
Ole Skjerbæk Madsen
Missionspræst i Areopagos