Kan man være muslim og kristen samtidig?

Den helt afgørende forskel mellem muslimer og kristne i teologisk forstand er forståelsen af, hvad Jesu rolle er i forhold til åbenbaring, frelse og dom, skriver Jonas Adelin Jørgensen, generalsekretær i Dansk Missionsråd. Foto: Sofie Hviid.

Kulturelt og værdimæssigt vil det være muligt. Teologisk er forskellene imidlertid flere, men nogle befolkningsgrupper forsøger faktisk at leve som kristne muslimer i praksis, svarer generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen

Spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg har haft en diskussion med en bekendt, om man kan være halv kristen og halv muslim. Det mener jeg ikke, da religion ikke er en nationalitet, og en religion er en tro, man vælger at tro på. Jeg synes selv, det er et dumt spørgsmål, men hvad er rigtigt?

Venlig hilsen
Michelle

Svar:

Kære Michelle

Tak for dit spørgsmål om, hvor vidt man kan være både muslim og kristen samtidig. Det er et dybt interessant spørgsmål, og man kan svare på det på flere måder. Lad mig give to svar og en overvejelse:

For det første, hvis vi taler om islam og kristendom som et sæt af værdier og måder at leve på, som er præget af en religiøs tradition, så er der vel intet mærkeligt i at kunne være præget både af islam og kristendom og i den forstand at være både muslim og kristen. Der er jo mange sammenfaldende værdier; familieliv, socialt engagement, etik og så videre.

Med andre ord, så er det bestemt muligt på et kulturelt og værdimæssigt plan at være en kombination af både muslim og kristen.

LÆS OGSÅ:Islam og kristendom - ligheder og forskelle

For det andet, hvis vi taler om islam og kristendom som to teologiske systemer, så viser der sig et lidt andet billede.

Til trods for en forbundet historie, og at begge religioner er monoteistiske, det vil sige, de fastholder, at der kun er én Gud, så er der en række forskelle: forståelsen af grænserne for individuel frihed i forhold til religion, hvad det vil sige at være et menneske, af hvilken rolle gerninger spiller i forhold til frelsen, i forholdet mellem religiøs og verdslig magt og flere andre.

Den helt afgørende forskel i teologisk forstand er dog ikke disse, men derimod forståelsen af hvad Jesu rolle er i forhold til åbenbaring, frelse og dom.

Kristendommen fastholder, at der er en intimitet mellem Gud og Jesus, som vi ikke kender andre steder, og som gør, at vi kan tale om Jesus som Guds søn og som en frelser for den troende i kraft af sin død og opstandelse.

LÆS OGSÅ:Gud i kristendommen

Som en kritik af dette fremfører islam, at Jesus ganske vist har en vigtig rolle som formidler af Guds vilje til sin samtids jøder, og at hans undfangelse og himmelfart er mirakuløse, så er og forbliver Jesus en profet og ikke hverken Guds søn eller en frelser i den kristne forstand af ordet.

For at omformulere betydningen af den teologiske forskel: Det er svært at forene en islamisk og en kristen forståelse af Jesus.

LÆS OGSÅ:Jesus i islam

Nu kommer vi så til min overvejelse: Hvad betyder denne teologiske forskel i forhold til muligheden for både at være muslim og kristen på samme tid? Umiddelbart ville de fleste nok mene, at det ville være umuligt, enten må man tro, at Jesus er Guds søn og frelser, eller at han blot er en profet.

Men der findes rent faktisk grupper af mennesker, som geografisk, kulturelt og teologisk lever i grænselandet mellem islam og kristendom, og som fastholder, at man godt kan være begge dele samtidig.

Jeg kender personligt til sådanne grupper af troende fra Bangladesh, og har læst om fænomenet andre steder Nigeria, Etiopien og Mellemøsten. Den tro, som disse grupper af kristne muslimer præsenterer os for, er en fastholdelse af, at islams kulturelle, etiske og religiøse liv godt kan forenes med en forståelse- og tilbedelse af Jesus som Guds søn og frelser.

Dette er selvfølgelig kontroversielt både for kristne og for muslimer, og det er et åbent spørgsmål, om det virkeligt kan lade sig gøre at leve i sådan en religiøs praksis.

For at omformulere min overvejelse: Eftersom det kulturelt og værdimæssigt godt kan lade sig gøre at være både muslim og kristen, men det samtidigt er vanskeligt at forestille sig en sammensmeltning af islamisk og kristen teologi, så forbliver det for disse mennesker en påstand, at det kan lade sig gøre, og det forsøger de at vise ved at leve som kristne muslimer i praksis.

Venlig hilsen
Jonas Adelin Jørgensen
Generalsekretær i Dansk Missionsråd

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.