Må man overtale andre til ens egen tro?

"Det er lovligt at overtale andre til at overtage ens egen tro bredt forstået. Det er det, der sker i politik. Politiske partier har til formål at gøre folk til for eksempel socialister, socialdemokrater eller konservative", skriver dr. phil. og lektor Hans Hauge. Foto: Monkey Business Images/colourbox.com

"Hvis man ikke må overtale andre til at dele ens tro, bliver man nødt til at forbyde kristendommen", svarer dr. phil. og lektor Hans Hauge

Spørgsmål:

Har man lov til at overtale andre til at ændre deres tro til ens
egen?

Med venlig hilsen
Amira

Svar:

Kære Amira

Det kommer meget an på, hvilken tro vi taler om, og hvem man er. Skolen har altid overtalt andre børn - til at overtage et givet lands tro. Der findes ikke en kultur, der ikke også er religion, så på den måde overtales, for nu at bruge dette ord fra retorikken, alle børn til den samme kultur lig religion.

Måske tænker du på mission? Må man missionere? Vi har jo gjort det, siden missionsbefalingen kom ind i verden. Jøderne missionerer ikke, og de overtaler ingen til at overtage deres tro. Man skal snarere overtale dem til at få lov. Kristendommen er missionerende.

Det er for det første lovligt at overtale andre til at overtage ens egen tro bredt forstået. Det er det, der sker i politik. Politiske partier har til formål at gøre folk til for eksempel socialister, socialdemokrater eller konservative.

Vi gør også hele tiden forsøg på at overtale andre til at synes det samme om musik, kunst og den slags, som vi gør. Vi vil gerne dele smagsdom med andre. Der er ikke meget ved at være den eneste, der synes, en bestemt roman er god, hvis alle andre synes, den er dårlig.

Nu tænkes der med spørgsmålet, som sagt, nok på religiøs tro. Og det går ud fra, at troen er ens egen, og at den er noget, man har ligesom en politisk overbevisning eller en æstetisk smagsdom. Der er da også visse ligheder. Man vil gerne dele troen med andre, der ikke har den, ligesom man gerne vil dele en æstetisk oplevelse.

Dog er tro ikke sådan noget, man blot har. Vi er troløse. Det er for at komme denne troløshed i forkøbet, at vi går i kirke. Man bliver troende af at gå i kirke, og man går ikke i kirke, fordi man har en tro.

Ordet mission har især Danmark fået en negativ klang. Selv i kirkelige kredse. Der har endda engang været både en Indre- og en Ydre Mission, og vi missionerede både her og derude.

Men de fleste folkekirkepræster dengang mente ikke, at man skulle missionere blandt barnedøbte, for den døbte har fået troens gave. Man skal ikke overtale andre til at overtage en tro, som de allerede har. Nu bliver færre døbt, og det ændrer situationen.

Mission har man i kirkens top forsøgt at erstatte med dialog'. I stedet for at overtale andre, taler man med andre. Denne dialogiske fordring kan opfattes, som om det ikke er tilladt at overtale andre til at overtage ens egen tro. Resultatet af dialog kan blive, at forskellige trossamfund lever side om side, og at de har aftalt en slags våbenhvile. Hvis vi ikke missionerer blandt jer, så missionerer I heller ikke blandt os.

Undertiden bryder nogle våbenhvilen, og så går det i gang igen.
Der er således to veje. Den jødiske eller dialogiske. Den forsøger ikke at overtale. Eller den kristne og missionerende. Den gør.

Hvis man altså ikke må overtale andre til at dele ens tro, bliver man nødt til at forbyde kristendommen, hvad mange da også gerne ville, eller de vil helst vise den ind i privaten. Problemet er blot, at distinktionen mellem privat og offentlig er brudt sammen.

Med venlig hilsen
Hans Hauge
Dr. phil. og lektor

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.