Moses har da skrevet Mosebøgerne, ikke?

"Ingen seriøse forskere mener, at Moses er forfatter til Mosebøgerne. De hedder ikke 'Mosebøgerne' på hebraisk, men navne som 'Begyndelsen' (Første Mosebog), 'Navnene' (Anden Mosebog) og så videre," skriver religionsforsker Hans Jørgen Lundager Jensen.

Religionsforsker Hans J. Lundager Jensen og bibelforsker Jens Bruun Kofoed fremhæver begge, at Mosebøgerne er skrevet af flere forfattere, men er ikke enige om skrifternes historiske pålidelighed

Spørgsmål om Mosebøgerne

Kære brevkasse

Hvordan kan det være, at der er forskere, som insisterer på, at Moses ikke kan have skrevet (dele af) Mosebøgerne?

Han var jo uddannet ved det ægyptiske hof som prins, hvilket indebar, at han både kunne læse og skrive sandsynligvis både hieroglyffer og kileskrift! Her har han også - som prins - fået en religiøs uddannelse, der har bragt ham i kontakt med mange religiøse skrifter.

Venlig hilsen,
Marqvar Jensen

Svar fra religionsprofessor

Kære Marqvar,

Ingen seriøse forskere mener, at Moses er forfatter til Mosebøgerne, også kaldet 'Toraen' på hebraisk og 'Pentateuken' (de fem bogruller) på græsk.

For det første hedder de ikke 'Mosebøgerne' på hebraisk, men navne som 'Begyndelsen' (Første Mosebog), 'Navnene' (Anden Mosebog) og så videre.

For det andet siges det ingen steder i Mosebøgerne, at Moses skulle have skrevet dem.

For det tredje fortælles om Moses' død.

De to vigtigste argumenter er dog følgende:

1) Nok har disse skrifter høj prestige og stor ælde og et superinteressant indhold; men de er også rodede og selvmodsigende; det mest nærliggende er derfor at antage, at de er sammensat af tekster af forskellige forfattere fra forskellige tidsrum og med forskellige dagsordener.

2) De fortællende tekster er myter, sagn og legender, som ligner den type tekster fra andre kulturer. Moses selv må også antages at være en legendarisk figur; han tilhører digtningens verden, ikke historiens.

Venlig hilsen,
Hans Jørgen Lundager Jensen
Professor i religionsvidenskab

Svar fra adjunkt ved Dansk Bibel Institut

Kære Marqvar Jensen,

Spørgsmålet om Mosebøgernes forfatterskab og datering har været indgående diskuteret, siden den moderne bibelforskning blev til i slutningen af det 18. århundrede, og da forskere gennem tiden er nået frem til vidt forskellige svar, er det derfor ikke enkelt at svare kort på dit spørgsmål.

Men hvis man vil fastholde et mosaisk forfatterskab til Mosebøgerne, så er der i hvert fald to store udfordringer, man må forholde sig til.
For det første skal de ældste eksisterende manuskripter af Mosebøgerne dateres til slutningen af det 3. århundrede før Kristus, så udfordringen er derfor, om der er grundlag for at antage, at disse tekster er historisk troværdige kopier af en oprindelig tekst fra det tidspunkt, teksterne selv påstår at beskrive, nemlig den sidste halvdel af det andet årtusind før Kristus.

Og eftersom vi stort set ingen direkte ikke-bibelske vidnesbyrd har om personer og begivenheder, som beskrives i Mosebøgerne, er vi, som i så megen anden historisk kildekritik historieskrivning, overladt til indicier. Altså om teksternes beskrivelse af perioden og begivenhederne er i så stor overensstemmelse med, hvad vi i øvrigt ved, at vi i udgangspunktet må betragte dem som historisk pålidelige, eller om de indeholder så tydelige anakronismer, at vi må konkludere det modsatte. Altså at de er litterære og historisk upålidelige konstruktioner fra en senere tid.

Den anden udfordring består i, at Mosebøgerne bærer tydeligt præg af at være sammensat af forskellige kilder, og at de altså har været genstand for en lang og kompliceret redigeringsproces frem mod det produkt, vi kender i dag. Udfordringen bliver ikke mindre af, at vi netop kun har slutproduktet og ikke har adgang til de antageligt bagvedliggende og oprindeligt selvstændigt eksisterende kilder.

For at gøre en lang historie kort, antages det i den historisk-kritiske forskning, at teksterne er sene, litterære konstruktioner, der ikke kan have bevaret historisk pålidelige informationer om den periode, de begivenheder og de personer, de beskriver, og at de kilder, som ligger til grund for teksten, som vi kender den, stammer fra forskellige tider og sammenhænge, og at teksten derfor er både usammenhængende og selvmodsigende.

Selv tilhører jeg det store, konservative mindretal af jødiske og kristne bibelforskere, der er overbevist om, at teksterne på så mange måder afspejler den tid, de angiveligt beskriver, at der er stærke indicier for, at de er historisk pålidelige overleveringer, og at de mange kilder, som Mosebøgerne består af, bevidst er blevet redigeret sammen til et både litterært og teologisk sammenhængende dokument. Når teksterne vel at mærke forstås i overensstemmelse med de oprindelige forfatteres intention.

Venlig hilsen,
Jens Bruun Kofoed
Ph.d. og adjunkt ved Dansk Bibel Institut

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.

Ingen seriøse forskere mener, at Moses er forfatter til Mosebøgerne. De hedder ikke 'Mosebøgerne' på hebraisk, men navne som 'Begyndelsen' (Første Mosebog), 'Navnene' (Anden Mosebog) og så videre, skriver religionsforsker Hans Jørgen Lundager Jensen. Foto: colourbox.com