Står der i Bibelen, at Jerusalem ikke må deles?

"Bag tanken om Jerusalems udelelighed ligger sikkert også dens betydning som religiøst centrum for jødedommen," skriver cand.theol. Nana Hauge. Foto: Ester Inbar/wikimedia.org

Tanken om, at Jerusalem ikke må deles, er sandsynligvis en fortolkning af Zakarias' bog kapitel 12, vers 2-3, svarer cand. theol. Nana Hauge

Spørgsmål:

Står der klart og tydeligt i Bibelen, at Israel, jøderne, vil få deres land igen, som var lovet Abraham? Og står der tydeligt, at landet og Jerusalem ikke igen må deles? Hvad står der om de nationer, som går ind for at dele landet med araberne?

Med venlig hilsen
Kirsten

Svar:

Kære Kirsten

Nu ved jeg ikke helt, hvad du mener med klart og tydeligt? Der står mange ting i Bibelen om Israel, og det er ikke entydigt, hvad Israel er for en størrelse.
I Bibelen er Israel således dels betegnelsen for et landområde, en politisk enhed eller en stat, dels betegnelsen for et folk, de tolv stammer og deres efterkommere.

I Det Nye Testamente kan Israel både være en betegnelse for den jødiske nation, og hos især Apostlen Paulus kan den kristne menighed omtales som Det nye, sande Israel (Paulus´ Brev til Galaterne, kapitel 6, vers 16).

Mange steder i Det Gamle Testamente loves israelitterne, at de skal samles i deres land igen, sådan som det var lovet Abraham, eksempelvis i Esajas´ Bog kapitel 11 og 12, Jeremias´ Bog kapitel 16 og Amos´ Bog kapitel 9. Andre steder trues de med udryddelse og udvisning af landet.

Tanken om, at Jerusalem ikke må deles, er sandsynligvis en fortolkning af Zakarias´ Bog kapitel 12, vers 2-3:

Se, jeg gør Jerusalem til et berusende bæger for alle de omboende folk; også Juda vil blive ramt, når Jerusalem belejres. På den dag gør jeg Jerusalem til en tung sten for alle folkene; de, der forsøger at løfte den, vil rive sig til blods. Så samles alle jordens folk mod byen.

Bag tanken om Jerusalems udelelighed ligger sikkert også dens betydning som religiøst centrum for jødedommen. Herfor er legenden om, at pagtens ark kom til Jerusalem af betydning ligesom tanken om, at Jerusalem er stedet for Guds nærvær.

I Bibelen bliver forskellige ørkenstammer, kaldet aravi, der kommer af ordet arav, hvilket betyder ørken, omtalt flere gange. Deres bosteder er henlagt til områderne henholdsvis syd og øst for Israel.

Spørgsmålet om andre nationers eller stammers holdning til at dele landet med araberne er ikke et tema i Bibelen. Jeg ved ikke, om du tænker på 5. Mosebogs beskrivelser af, hvordan israelitterne skal indtage det lovede land og udrydde dets beboere?

Med venlig hilsen
Nana Hauge
Teolog og panelist på kristendom.dk