Verden er selvskabende

Ifølge daoismen hersker qi - livskraften - overalt i mennesket og naturen, skriver Klaus Bo Nielsen. - Foto: Foto: sxc.hu

Verden er ikke skabt af gud eller guder i den kinesiske skabelsesberetning. Alt er udgået fra Dao, fortæller religionsforsker Klaus Bo Nielsen

Spørgsmål:

Jeg har kigget en del på internettet efter den taoistiske skabelsesberetning, men har ikke kunnet finde den. Jeg håber, at religion.dk kan hjælpe mig med at finde den.

Hilsen Marianne

Svar:

Kære Marianne

I daoismen er verden ikke skabt af gud eller guderne eller nogen anden magt, der ligger uden for den naturlige verden (den immanente verden). Verden er udgået fra Dao, der er uden begyndelse eller ende.

Alligevel kan man tale om den daoistiske kosmogoni (skabelsesberetning), hvor alle ting og fænomener skabes - inklusive mennesket.

Skabelsen er i daoismen enten forklaret som en transformation eller bevægelse i den oprindelige qi, som kineserne kalder yuan qi (oprindelig qi), eller den er forklaret ved hjælp af begrebet Dao (altet, verdensordenen), hvor alting fremkommer af det oprindelige udifferentierede Dao.

Qi er den livskraft, der hersker overalt i mikro- og makrokosmos i mennesket og naturen. I det kinesiske daoistiske værk Huainanzi (skrevet ca. 100 f. Kr.) findes der en skabelsesberetning, der kort fortalt lyder sådan:

I det begyndende stadie i kaos hersker den oprindelige qi. Ud af dette oprindelige qi splittes yin og yang op. Det lette yangqi bliver til Himlen og det tunge yinqi bliver til jorden. Himmel og jord producerer herefter de 10.000 ting (wanwu), som i kinesisk forstand blot er et symbolsk tal for alt det skabte.

I daoistskriftet Laozi eller Daode jing fra det 4. årh. f. Kr. findes ligeledes en skabelsesberetning, der lyder således:

Dao føder det ene, det ene føder to; de to føder tre; de tre føder alle ting (Kap. 42 i Daode Jing. Du finder f.eks. teksten i Poul Andersens Daode Jing Bogen om vejen og magten. Spektrum 1999, side 109.)

Skabelsesberetningen fra Huainanzi findes ikke i dansk oversættelse, men du kan fx finde den i: Wing-Tsit Chan: A Source Book in Chinese Philosophy. Princeton 1963, side 306-308.

I kinesisk kosmogoni er den naturlige verden selvskabende og i evig transformation og bevægelse. Derfor taler man om en organisk kosmologi. På nettet kan du finde oplysninger på sitet dao house eller daoist information page.

Hilsen Klaus Bo Nielsen
Cand.mag., religionsforsker, Århus Universitet

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.