Antallet af konversioner i Danmark

Først i 1849 fik vi religionsfrihed i Danmark, og før den tid var det stort set ikke muligt at konvertere, skriver Mogens Mogensen.

RELIGIØS OMVENDELSE: Konversion er et fænomen, der ikke bare er kommet for at blive, men som også vil få stigende betydning i de kommende år, skriver Mogens Mogensen

Religion.dk sætter for tiden fokus på konversion. Læs flere indlæg om emnet i vores tema "Religiøs omvendelse" under "Religiøse svar".

Spørgsmål:

Vi er to piger, der er i gang med at lave en artikel om konversion i Danmark. Vi kunne godt tænke os at vide noget om, hvor mange i Danmark der konverterer? Om det mest er mænd eller kvinder? Og hvad alder de sådan cirka har?

Vi håber, I har lyst til at hjælpe os!

Hilsen Sultan og Sofie

Svar:

Kære Sultan og Sofie

I Danmark registreres borgernes religion ikke. Eneste undtagelse er, at der føres et register over medlemmerne af folkekirken, som jo udgør omkring 85 % af befolkningen. Derfor ved vi ikke præcist, hvor mange muslimer, hinduer, buddhister, jøder osv., der er i Danmark, og vi ved heller ikke præcist, hvor mange mennesker der er konverteret fra den ene religion til den anden.

Et andet problem mht. antallet af konvertitter er, at det kan være svært at definere, hvornår en person er konverteret til en anden religion. Det kan især være svært, når det gælder nyere hinduistisk og buddhistisk inspirerede bevægelser. Siden 1972 skønnes det, at der er 45.000, der i forbindelse med deres meditation har gennemgået initieringen til Transcendental Meditation.

Der er også mange tusinde danskere, som har gået til yoga, for de fleste har det sikkert ikke haft nogen religiøs betydning, men nogle er gået videre ind i yogaens religiøse dimensioner. Mange af de danskere, som engagerer sig i disse bevægelser, føler måske ikke, at de har forladt kristendommen og er blevet hinduer eller buddhister.

De tal, som jeg giver jer, er derfor ikke nøjagtige tal hentet fra en folketælling eller en statistisk årbog, men er et skøn, baseret på vurderinger fra folk, der kender de forskellige religiøse miljøer godt.

Konvertitter til islam: 3-5.000
Konvertitter til jødedommen: Kun nogle få stykker hvert år
Konvertitter til buddhisme: 2-3.000 (især tibetansk buddhisme og zen-buddhisme)
Konvertitter til hinduisme: nogle få tusinde i specifikke bevægelser som fx Hare Krishna

Dertil kommer danskere, som konverterer til Wicca-heksenes bevægelse, til Forn Sidre asa-troen, til Scientology, Moon-bevægelsen og mange andre grupper og bevægelser.

Der er naturligvis også mennesker fra andre religioner, som konverterer til kristendommen. Vi ved imidlertid endnu mindre om antallet af denne type konvertitter. Sandsynligvis er der mellem 500 og 1.000 muslimer, der er konverteret til kristendommen. Der er sandsynligvis også nogle hundrede hinduer, der er gået over til kristendommen, og en større gruppe der er gået over til Jehovas Vidner.

Der er eksempler på mennesker, der er konverteret fra den tidligste ungdom og op i den højeste alderdom. De fleste synes imidlertid at konvertere i perioden 18–30 år. Mange af de første danskere, der konverterede til islam, var kvinder, der blev gift med muslimske mænd, og i den forbindelse blev muslimer. I dag er der nok lige så mange mænd som kvinder, der konverterer til islam.

Når det gælder konvertering fra islam til kristendom, udgør iranerne klart den største gruppe.

Det tyder også på, at de, der konverterer til en anden religion, ofte ikke har været dybt engageret i den religion, som de forlader. Fx er det sjældent at et dansk folkekirkemedlem, der konverterer til islam, har fået en stærk kristen opdragelse og været en regelmæssig kirkegænger.

Først i 1849 fik vi religionsfrihed i Danmark. Før den tid var det stort set ikke muligt at konvertere. I de første 120 år af religionsfrihedsperioden var det meget sjældent, at danskere konverterede, og i så fald var det konverteringen inden for kristendommen, fx kunne et folkekirkemedlem vælge at blive katolik eller baptist.

Det er først fra 1960'erne vi begynder at opleve konversioner mellem religionerne, og det tyder på, at antallet af konvertering igennem hele denne periode har været stigende. Derfor må vi nok påregne at konverteringer er et fænomen, der ikke bare er kommet for at blive, men som vil vokse også i de kommende år.

Venlig hilsen

Mogens S. Mogensen, cand.mag ph.D.

––-

Du kan møde Mogens Mogensen den 18. november, når religion.dk i samarbejde med Folkekirke & Religionsmøde og Areopagos arrangerer debatmøde i Århus med titlen "Når danskere skifter tro". Læs mere om mødet på "Opslagstavlen". Du kan allerede nu via e-mail stille spørgsmål til Mogens Mogensen omkring religiøs omvendelse. Besøg også Mogens Mogensens omfattende web-sted Intercultural.