Den evige tilbagekomst er en fiktion

Nietzsches tanker går stik imod den kristne skabelsestro, skriver Hans Hauge.

VERDENSBILLEDER: For Nietzsche er der ingen begyndelse og ingen afslutning og derfor dybest set heller ingen død, skriver Hans Hauge i et svar, der også rummer henvisninger til gode bøger om Nietzsche

Spørgsmål:

Hvordan skal Nietzsches tekst "Den evige
genkomst" forstås? Hvordan bør man opfatte Nietzsches syn på døden?

Lasse
Kolding

Svar:

Kære Lasse

Nietzsche tænkte ikke med begreber, derfor er ideen om den evige tilbagekomst ("die ewige Wiederkehr des Gleichen") en fiktion eller et tankeeksperiment, der går ud på, at alt gentager sig på nøjagtig samme måde.

Der er intet, der kommer først og intet til slut, fordi tiden er uendelig. Ingen begyndelse og ingen afslutning - derfor dybest set heller ingen død. Det er det stik modsatte af den kristne skabelsestro, der jo handler om, at der er en begyndelse og en tilintetgørelse. Tanken var også tænkt op imod tidens dyrkelse af termodynamikken og entropien, dvs. læren om at jorden tilintetgøres med nødvendighed.

Om Nietzsche kan anbefales Gianni Vattimos bog "Nietzsche". Den findes i en svensk oversættelse. Jeg kan også anbefale Jørgen Hass's bog om ham.

Hans Hauge
Lektor på Århus Universitet

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.