Hvordan forenes tro og videnskab?

Den bedste måde at finde ud af, hvornår skepsis er blevet til fjendskab er at holde diskussionen eller dialogen i gang, skriver ph.d. og adjunkt ved Dansk Bibel-InstitutJens Bruun Kofoed. Foto: Eric Audras / colourbox.com

Tro og videnskab beskæftiger sig med forskellige spørgsmål. Det er dømt til at gå galt, når teologer eller naturvidenskabsfolk bevæger sig uden for deres område, svarer bibelforsker Jens Bruun Kofoed

Spørgsmål:

Kære Jens Bruun Kofoed

Vi er 4 elever, som skal lave 9. klasse afgangsprøve i projekt. Vi beskæftiger os med 'Tro og viden' og vores projektspørgsmål er:

Hvorfor er overgangen mellem tro og viden så svært at rumme, for så mange mennesker, og hvordan kan der skabes en dialog imellem de to dimensioner?

Så vi kiggede på Internettet og fandt din artikel "Kan religion og videnskab forenes," og vi fandt den interessant og håber derfor, du vil besvare nogle spørgsmål om emnet.

Med venlig hilsen
Amira Ghajour, Astrid Walseth, Camilla Hansen, Iman Ben Haddou

Svar:

Kære Amira, Astrid, Camilla og Iman

Spændende projekt! Her kommer lidt kommentarer, som I er velkomne til at spørge ind til.

Spørgsmål: Hvad gør du for at forene de to dimensioner? (religion og videnskab henholdsvis tro og viden)

Jeg prøver at være så opmærksom som muligt på, at tro og videnskab beskæftiger sig med forskellige spørgsmål, og at det er dømt til at gå galt, når for eksempel teologer eller naturvidenskabsfolk bevæger sig uden for deres område.

Religion og her tænker jeg ikke mindst på religiøse tekster beskæftiger sig først og fremmest med spørgsmålet 'hvorfor', mens videnskaben først og fremmest beskæftiger sig med spørgsmålet hvordan.

Hvis videnskaben for eksempel begynder at beskæftige sig med spørgsmålet om, hvorfor livet blev til, og hvorvidt der står en personlig skaber bag det, så har den bevæget sig uden for sit gyldighedsområde, eftersom det er et spørgsmål, videnskaben ikke har mulighed for at besvare.

På samme måde bevæger religionen sig uden for sit gyldighedsområde, hvis den for eksempel vil gøre det verdensbillede gældende i dag, som kommer til udtryk i Skabelsesberetningen i Første Mosebog, kapitel 1.

Her må religionen tage til efterretning, at den bibelske forfatter har taget udgangspunkt i det verdensbillede, som gjorde sig gældende på hans tid (nemlig det geocentriske) og så overlade det til videnskaben at beskrive, hvad vi ved i dag om universets beskaffenhed.

Hvis denne forskel står klart, så er det meget nemmere at se, hvordan religion, religiøse tekster og videnskaben supplerer hinanden i stedet for at bekæmpe hinanden.

Spørgsmål: Hvad mener du om fjendebilleder i forhold til religion og videnskab?

Nu kan begrebet 'fjendebilleder' jo gradbøjes, og jeg tror faktisk, det er sundt med en vis skepsis overfor modparten i begge lejre. Den videnskabelige skepsis overfor religion og religiøse tekster kan være med til at holde religionen inden for sit gyldighedsområde, mens den religiøse skepsis over for videnskaben kan være med til at understrege, at der er spørgsmål for eksempel om, der findes en gud og om denne gud står bag livets oprindelse, som videnskaben ikke kan svare på.

Fordi 'fjendebilleder' kan gradbøjes, er det jo så også en gråzone, vi har med at gøre, og den bedste måde at finde ud af, hvornår skepsis er blevet til en fjendskab, der ikke længere respekterer de ovenfor nævnte gyldighedsområder, er at holde diskussionen eller dialogen i gang.

Hvis først den ene eller den anden lejr isolerer sig, bliver det langt sværere for andre at trænge igennem med berettiget kritik. Og det er jo præcis det, der for eksempel sker i de muslimske lande, hvor imam-skoler isolerer og hjernevasker unge muslimer.

Og det er præcis derfor, FN sætter alt ind på at skabe et informations- og undervisningssystem, som kan oplyse folk og sætte gang i en diskussion, som på et tidspunkt vil afsløre, at de ekstremistiske muslimers udlægning af Koranen bevæger sig uden for dens gyldighedsområde. Lignende eksempler kan findes hos ekstreme kristne sekter, ikke mindst i USA.

Spørgsmål: Har du nogle eksempler på, hvad andre har gjort for at skabe "fred" mellem de to dimensioner?

Jeg har nævnt eksemplet fra Irak og Afghanistan foroven. Som et andet eksempel kan nævnes organisationen BioLogos, der som sit erklærede mål har at forene kristentro og videnskab, når det gælder spørgsmålet om skabelse og evolution.

Med venlig hilsner
Jens Bruun Kofoed
Ph.d. og adjunkt ved Dansk Bibel-Institut

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.