Mandtal er et gammelt fænomen

Spørgsmål:

Jeg beskæftiger mig primært med perioden 1000 f.v.t. frem til korstogene og kunne i den forbindelse godt tænke mig at kende nogle tal, indbyggertal og fordeling på de forskellige religioner i Jerusalem.

Jeg ved ikke hvor langt tilbage, man har nogen formodning om antallet af indbyggere i området, men jeg synes, det vil være interessant i forhold til udviklingen og diskussionerne om rettigheden til byen.

Håber du kan hjælpe mig til, hvor det vil være muligt at søge sådanne informationer.

Ninni

Svar:

Kære Ninni!

Mon ikke det klogeste ville være at slå op i Gads Bibelleksikon. Desværre har jeg det ikke her, men det må være forholdsvist let at finde det i Danmark.

Mandtal har været kendt meget langt tilbage i tiden.

I 2.Samuelsbog kapitel 24 læser vi om, hvordan David lod befolkningen optælle i Israel og Judah. I Lukasevangeliets 2.kapitel hører vi om en folketælling foretaget af de romerske myndigheder i Syrien og Palæstina.

Men det er sjældent at nøjagtige tal er kommet frem til os.

Adskillige senere videnskabelige forskningsarbejder med beregninger er kommet frem. Jeg sidder her med to på engelsk:

"The Book of Acts in its First Century Setting." Volume 4, The Book of Acts in its Palestinian Setting, edited by Richard Bauckham, William B.Eerdmanns Publishing Company, Grand Rapids, Michigan. The Paternoster Press, Carlisle, 1995. Chapter 8, Wolfgang Reinhardt: The Population Size of Jerusalem and theNumerical Groowth of the Jerusalem Church" pp. 237-265.

Og: Bread, Wine, Walls and Scrolls" af Magen Broshi in Journal of the Pseudepigrapha Supplement Series 36, Sheffield 2001, pp.110-120.

Må jeg desuden anbefale min egen bog "De kristne i Det hellige Land", Forlaget Unitas, Valby, 1998. Hæftet "Navneregister og Statistisk Tillæg " er vigtigt.

Med venlig hilsen

Dr. Kirsten Stoffregen Pedersen

Søster Abraham
forsker og forelæser, Jerusalem