Menneskerettigheder har en religiøs forudsætning

Menneskeindividet har en ubetinget betydning, skriver Jakob Wolf. (Foto: Amnesty International)

RELIGION OG STAT: Er sekularisering en betingelse for menneskerettigheder? Læs tre korte svar fra Jakob Wolf, Hadi Khan og Aminah Tønnsen

Spørgsmål:

Er sekularisering en betingelse for menneskerettigheder?

Jonas Bachmann

Svar fra Jakob Wolf:

Nej, det mener jeg ikke. Demokrati er en forudsætning, tror jeg. Men for mig at se, har menneskerettighederne faktisk en religiøs forudsætning. Forudsætningen er nemlig, at menneskeindividet har en ubetinget betydning, men det er en religiøs påstand, for det er en betydning, mennesket ikke kan give sig selv. Den har det på forhånd, religiøst sagt i kraft af at være skabt af Gud.

Jakob Wolf er dr.theol. og lektor i etik og religionsfilosofi ved Københavns Universitet

Svar fra Hadi Khan:

Jeg mener, at alt præsteskab, der er med til at lovgive vil være undergravende for menneskerettighederne. Guds vilje, som de har tolket efter en eller anden overbevisning, kan ikke tilgodese alle menneskene i et demokrati - med mindre denne vilje bygger på de universelle normer, og det tror jeg ikke, noget præsteskab vil kunne leve op til. Så svaret er: Ja, jeg mener et sekulariseret samfund som et samfund, der ikke lader præsteskabet styre gennem lovgivning, er nødvendigt for at opretholde et neutralt og universelt syn på menneskerettighederne.

Hadi Khan er muslim, cand.polyt. fra Aalborg universitet. Tidligere formand for Organisationen af Pakistanske Studerende og Akademikere

Svar fra Aminah Tønnsen:

Jeg tror ikke, at du kan finde troende, der mener, at sekularisering er en betingelse for menneskerettigheder. De fleste troende vil nok sige, at det forholder sig lige præcis omvendt: at religionerne er kilden til menneskerettighederne, som de er formuleret i f.eks. FN's erklæring. Det er der flere, der har skrevet om her på religionsdebatten.

Aminah Tønnsen er muslimsk konvertit, forfatter og foredragsholder