Newton var en ivrig bibellæser

Newton skrev flere teologiske end fysiske afhandlinger, skriver Niels Henrik Gregersen.

TRO & VIDENSKAB: Den klassiske fysiks grundlægger Isaac Newton kan måske bedst betegnes som en from oplysningskristen, skriver Niels Henrik Gregersen

Spørgsmål:

Jeg læst en del om Isaac Newton og har bemærket, at han har skrevet religiøse artikler, hvori han forholder sig kritisk til treenigheden og kirkens ortodoksi. Jeg kan ikke finde disse artikler, så jeg tænkte på, om I kendte til dem og evt. kunne henvise mig til dem. Jeg kunne også godt tænke mig at høre jeres mening om disse artikler.

Med venlig hilsen

Sirr

Svar:

Kære Sirr

Isaac Newton (1642-1727), der regnes som den klassiske fysiks grundlægger, kan måske bedst betegnes som en from oplysningskristen. Han var en ivrig bibellæser, og hans efterladte produktion viser, at han har skrevet flere teologiske end fysiske ("naturfilosofiske") afhandlinger.

Hans skabelsesteologi må betegnes som meget ortodoks, idet Gud ikke kun var skaber, men også til stede i materien som den opretholdende og koordinerende kraft, der samtidig har personlige træk. Han regnede således med Guds stadige indgriben også i naturens forløb. Det fremgår af de store filosofisk-teologiske ekskurser ("scholier"), som han tilføjede til sine hovedværker "Principia Mathematica" fra 1687 og hans "Optikcs" fra 1703.

Hans teologiske forfatterskab (som først blev udgivet efter hans død og først i det 20. århundrede blev kendt i sin helhed) består i høj grad af bibeltolkninger. Han kom her til det resultat, at Treenighedslæren ikke kan findes i skrifterne selv, og i hvert fald ikke kan føres tilbage til Jesus. Og selvom Jesus åbenbarede Guds væsen og vilje, var han ikke selv guddommelig. Newton var med andre ord en monoteistisk arianer.

Rigtig god besked om dette (og meget mere!) kan du finde Richard H. Westfall's store monografi: "Never at Rest: A Biography of Isaac Newton" (Cambridge University Press 1980). Bogen er nem at gå til, og du kan nøjes med at læse kapitlerne om hans teologi. En kortere version finder du under stikordet "Newton" i "Ecyclopedia of Science & Religion" (New York 2002).

God fornøjelse!

Niels Henrik Gregersen
Professor i systematisk teologi, Københavns Universitet

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.