Statistik over religiøst tilhørsforhold i Danmark

Tim Jensen.

Hvor mange tilhrer de forskellige religioner i Danmark? Tim Jensen svarer

Sprgsml:

Hvor mange muslimer, jøder, protestanter, baptister osv. er der i Danmark?

Carina

Svar:

Sprgsmlet lader sig ikke besvare prcist. Bl.a. fordi Danmark har en opfattelse af religion som en privatsag, og dermed love der forbyder ufrivillig registrering af personers religise tilhrsforhold. Fx skal det ikke fremg af pas hvilken religion man tilhrer, og ved fx flygtninge og indvandreres ankomst til Danmark registreres de ikke efter religion.

Ikke desto mindre har vi diverse kilder, der kan bruges og antallet af visse religioners tilhngere lader sig opgre ganske prcist.

Danmarks Statistsik har i mange r udgivet en srlig kirkestatistik, og her kan man se p folkekirkemedlemmer og medlemmer af skaldte godkendte trossamfund. Desvrre er Danmarks Statistik ophrt med at udsende denne statistik, s vi har ikke tal fra 2003.

S kan du g ind p kirkeministeriets hjemmeside og finde deres oversigt over godkendte trossamfund, men den er desvrre ikke altid opdateret og heller ikke altid overensstemmende med Danmarks Statistik.

Nedenfor har jeg klippet fra en artikel, jeg har skrevet for et stykke tid siden. Den udkommer i nste nummer af tidsskriftet CHAOS. Om godkendelse af trossamfund, dvs. retningslinjer herfor, kan du ogs lse p kirkeministeriets hjemmeside.

Det mest prcise tal vi har vedrrer folkekirken, som er en luthersk-protestantisk retning inden for den kristne religion. Her er der nemlig medlemmer, der betaler kontingent (kirkeskat) over deres almindelige skattebillet.

De sidste tal vi har er pr. 1. januar 2002, alts vedrrende 2001. De viser, at af den samlede befolkning p 5.368.354 er 4.526.693 eller 84,3 % medlemmer af folkekirken (et tal opgjort p basis af oplysninger i CPR-register). Det er muligt, du kan finde de allerseneste tal for 2003 ogs p ministerietes hjemmeside.

Medlemmer af "godkendte trossamfund" tller 95.209 = 1,8 % (opgjort p basis af - mere usikre - tal opgivet af pgldende trossamfund), mens vrige trossamfund (inkl. muslimer, ogs inklusive godkendte vielsesbemyndigede muslimske trossamfund, som af mig ukendte grunde ikke figurerer i pgldende statistiske oversigt) tller 746.452 = 13,9 %.

Hvis du selv skaffer statistik (kan bestilles fra Danmarks Statistik) kan du ogs se de tal, de enkelte (bl.a. baptister angiver).

Der er iblandt de godkendte trossamfund ni (eller elleve) "Anerkendte trossamfund," dvs. trossamfund, der ved kongelig resolution har fet status som s, og som med fuld borgerlig gyldighed kan foretage vielser m.v.

Fr 1849 fik tre en sdan anerkendelse, nemlig Det romersk-katolske Trossamfund, Det reformerte Trossamfund (anfres som regel i dets tre institutionaliserede former og tller derfor ofte for tre i stedet for bare t), og Mosaisk Trossamfund. Senere fik ogs Metodistkirken, Svenska Gustafskyrkan, St. Albans English Church, Det danske Baptistsamfund, Kong Hkons Kirke og Den russisk-ortodoske Alexander Nevski kirken en sdan anerkendelse.

Udover de gamle ni (elleve), er der iflge Kirkestatistikken 49 andre. Men, hvis man sammenligner med kirkeministeriets oversigter, som man kan finde p ministeriets hjemmeside, fr man i en oversigt dateret 4. juni 2002 (udprint af 21.11.2002) et antal p ca. 78 ud over de ni (elleve) gamle, og i en oversigt dateret 19. december 2002 (udprint af 29.3.2003) ca. 89 ud over de gamle ni (elleve).

Jeg har ikke sammenlignet oversigterne fra Danmarks Statistik og kirkeministeriet trossamfund for trossamfund med henblik p en njagtig angivelse af forskelle; men en stor del af forskellen i antal skyldes, at kirkeministeriet tilsyneladende (som hovedregel) anfrer ogs de enkelte lokale "afdelinger" (menigheder) inden for et trossamfund eller en religion (i.e. islam), mens Danmarks Statistik (med undtagelse af i al fald to af de reformerte trossamfund) samler dem under t.

Det glder fx de forskellige 'wards' i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige og forskellige pinsekirker, der i kirkeministeriets liste tilsyneladende angives hver for sig. Desuden angiver kirkeministeriet under overskriften "Islamiske menigheder," som jo slet ikke optrder i Danmarks Statistik, 14 sdanne i oversigt fra 4. juni og 17 sdanne i oversigten fra 19. december 2002.

I den oversigt, der p.t. (januar 2004, identisk med en oversigt printet ud 25.11.2003) er tilgngelig p ministeriets hjemmeside og angives (i skrivende stund, dvs. da den artikel disse tal stammer fra blev skrevet i januar 2004)som senest opdateret 10.11.02, er antallet fortsat ca. 89 foruden de gamle ni (elleve). Antallet af muslimske menigheder er ogs stadig 17.

Iflge seneste oversigt (med de forbehold, der er nvnt ang. datering) fra kirkeministeriet er der som sagt ca. 89 godkendte trossamfund uden for folkekirken, foruden de gamle ni (elleve). Af disse er 4 buddhistiske (thai-buddhister i templer i Dragr og Stenlse og de to tibetanske i Kbenhavn ), 5/6 hinduistiske (ISKCON, Sai Baba, de nordlige hinduer i Bharatiya Mandir i Skovlunde, de tamilske i Brande og Fredericia, samt Brahma Kumaris ndelige Verdensuniversitet i Kbenhavn), 17 muslimske (shia- og sunni m.v), 2/3 jdiske (Mosaisk Trossamfund, Machsike Hadas samt Yeshuat Tsion, den Messianske Synagoge i Danmark), 2 (eller, jf. ovenfor, 1) sikh menighed(er), samt 1 bah'i menighed.

Heroverfor har vi s folkekirken samt de vrige kristne trossamfund. Sammentlles de gamle anerkendte kristne trossamfund med de mange andre kristne, som er kommet til de seneste r, s er ca. 66 ud af de i alt ca. 100 trossamfund uden for folkekirken kristne, mens 34, heraf 17 muslimske, er ikke-kristne.

En optlling af angivne medlemmer ud for de enkelte anfrte ikke-kristne trossamfund giver 4.792 buddhister, 907 hinduer, 3000 jder, 230 sikher og 306 bah'ier, i alt 9.235, dvs. mindre end 10 % af de 1,8 % af befolkningen, der i disse officielle efterretninger tilhrer trossamfund uden for folkekirken.

I det officielle DK tller tilhngere af ikke-kristne verdensreligioner i skikkelse af medlemmer af godkendte vielsesbemyndigede trossamfund alts 0,18 % af den samlede befolkning.

Og, selv om vi lgger de ikke-kristne (og ikke-muslimske) trossamfund til, som figurerer i seneste oversigt fra kirkeministeriet (se deres hjemmeside), nemlig de hinduistiske Brande Hindu Menighed, Danmarks Hindu Kultur Aktivitets Center og Bharatiya Mandir Danmark, den 'jdiske' Yeshuat Tsion samt Forn Sidr, s drejer det sig om max 0,20 % af befolkningen, i.e. ca. 10.000 hoveder.

Gr vi brug af de tal (Danmarks Statistik fra i r vedr. 2003) vi har vedrrende de mennesker, primrt indvandrere, flygtninge og efterkommere, som - sammen med et ukendt antal konvertitter - muligvis har et tilhrsforhold til den religion, der er dominerende i det land, som de p papiret har eller har haft en tilknytning til, s fr vi flgende:

Hinduer, organiserede og ikke organiserede, med relation til Sri Lanka, nordlige Indien, Hare Krishna m.v., tller ca 8-10.000. Buddhister, organiserede og ikke organiserede, med relation til Thailand, til Vietnam, Tibet (primrt etniske danske konvertitter i og uden for de 2 godkendte tibetanske trossamfund) ogs ca 8-10.000. Jder, med eller uden tilknytning til Mosaisk Trossamfund og de andre to nvnte trossamfund, ca. 7.500. Sikher (hjt sat mske) nppe mere end 1.000. Bah'ier max ca. 500. Hjt sat alts nppe mere end 30.000 mennesker, dvs. ca. 0,5 % af befolkningen (pr. 1. januar 2004 ca. 5.397.000).

Hertil kommer s naturligvis de lidt flere, efter alt at dmme et sted i nrheden af 200.000 (= ca. 3.8 % af befolkningen) statistiske, organiserede eller uorganiserede, muslimer, med forskellige relationer til et stort antal lande, bl.a. Tyrkiet, Bosnien, Palstina, Somalia, Irak, Iran, Pakistan, Libanon, Afghanistan.

I flge et kvalificeret skn og et vist ml af largesse kan det konkluderes, at ca 4.5 % af befolkningen tilhrer en ikke-kristen (verdens-)religion, og heraf er de 3.8-4.0 % nominelle muslimer.

Hilsen

Tim Jensen