Undersøgelser om danskernes tro

Hvor mange danskere tror på Jesus, spørger Marie Linddahl.

Hvor mange danskere tror på Gud? Tim Jensen svarer

Spørgsmål:

Jeg har brug for at få en statistik (eller et sted jeg kan få oplysningerne) på, hvor mange danskere, der tror på Gud og Jesus. Jeg er elev på Esbjerg Mediehøjskole, og vi udgiver i disse uger en avis på skolen, så derfor håber jeg på et hurtigt svar.

Håber I kan hjælpe mig med dette!

Marie Linddahl

Svar:

Der er de seneste mange år lavet et utal af undersøgelser både af forskere og medier (sidste ved hjælp af diverse analyseinstitutter) om danskere forhold til religion og kristendom og enkelte dogmer m.v. Det er næste ikke til at få styr på dem alle sammen.

Nedenfor følger henvisninger til nogle af dem, som jeg tilfældigvis netop har betalt en studerende for at finde frem til mig. De er søgt via Google, religion.dk og infomedia. Jeg har ikke analyseret dem alle endnu, men der er uden tvivl både fællestræk og forskelle.

Jeg har det på mit program at lave en undersøgelse af undersøgelserne. Men Kristeligt Dagblad har flere, som de selv har lavet, men dem skal man vist betale for at få?

Ud over de her nævnte er der en meget vigtig én, som jeg ikke forstår, min studerende ikke har fundet, nemlig den eller de undersøgelser af danskernes og europæernes værdier, som Peter Gundelach har lavet tilbage fra begyndelsen af 80'erne. Søg under "Gundelach," så finder du dem alle og også webadresser. Men også følgende bøger er vigtige:

Andersen, Peter B., Steffen Johannessen, Peter Lüchau, Jan Rongsmose & Morten L. Warmind 1999: "Mellem himmel og jord. Religiøs tro og praksis blandt lærerstuderende," Danmarks Lærerhøjskole, København

Gundelach, Peter (red.) 2002: "Danskernes værdier 1981-1999," Hans Reitzel, København

Jensen, Tim, Peter B. andersen, Signe Frederiksen & Nanna Liv Olsen 2003: "3.g'ere og hf'eres religiøse profil og holdning til religionsfaget," Religion, nr. 1, februar 2003, 37-55

Google-søgning: "Danskernes religiøsitet."

- Cecilie Rubow: "Hverdagens teologi." Folkereligiøsitet i danske verdener. Anis 2000.

- Aalborg Universitets undersøgelse: ISSP
Publications

- Albrekt Larsen, Christian (2002) "Danskernes religiøsitet i international belysning" i Christian Albrekt Larsen, Thomas Bay, Michael Baggesen Klitgaard, Mette Tobiasen, Jan Bendix Jensen og Jørgen Goul Andersen, Danskernes forhold til religion - en afrapportering af ISSP 1998, Aalborg: Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning.

- Goul Andersen, Jørgen (2001): "Ambivalent values: The value foundations of the universal welfare state, citizens' attitudes, and potentials for change." Paper presented at V. ESA Conference, Research Network on Social Policy, Helsinki, Aug.28-Sep.2, 2001.

- Goul Andersen, Jørgen (2001) "Public Support for the Danish Welfare State. Interests and Values, Institutions and Performance," ch. 3 in Erik Albæk, Leslie Eliason, Asbjørn Sonne Nørgaard and Herman Schwartz, eds., "Managing the Danish Welfare State Under Pressure: Toward a Dynamic Theory of the Dilemmas of the Welfare State." Aarhus: Aarhus University Press (forthcoming)

Religion.dk-søgning: "danskernes religiøsitet undersøgelse"

"Religiøs mangfoldighed" - En kortlægning af religion og spiritualitet i Århus. Redigeret af Marianne Qvortrup Fibiger. Forlaget Systime, 2004 (marts). 502 sider, kr. 380,-.

Udbudet af religioner og spirituelle grupper har været i vækst i Danmark i løbet af de sidste 30-40 år. For det første via indvandrere og flygtningegrupper, og for det andet via de mange nye religioner og spirituelle grupper, som i stigende grad synes at være et supplement eller et alternativ til Den Danske Folkekirke. Trods det mangfoldige udbud, er hovedparten af den danske befolkning stadig medlemmer af Den Danske Folkekirke.

Bogen tegner et billede af de religiøse og spirituelle strømninger, der anno 2004 bevæger sig i Danmark. Billedet tegnes på baggrund af en undersøgelse foretaget i Århus Kommune, der med sin indbyggerstørrelse har repræsentationer af de fleste større religiøse og spirituelle grupper.

Bogen har karakter af en brugerhåndbog og opslagsbog for alle, der er interesserede i nutidig religiøsitet, og er nyskabende indenfor sit felt, idet mange af grupperne, der er med i bogen, aldrig har været beskrevet i en dansk kontekst før. (uddrag af bogens bagsidetekst)

Infomedia-søgning: "danskernes religiøsitet undersøgelse"

1. Marts 2004: Analyseinstituttet Catinét´s undersøgelse af: Danskernes religiøsitet for Ritzau.

2. Juni 2003: European Values Study undersøgelse om: Religiøsitet i Europa, inkl. Danmark, for det amerikanske tidsskrift TIME.

3. April 2003: Gallup-undersøgelse om: Bl.a. kirkegang i Danmark for Berlingske Tidende.

4. Marts 2002: Gallup-undersøgelse om: Danskernes viden om påske mm. for Berlingske Tidende.

5. Marts 2002: Sociologisk Institut v. Professor Peter Gundelach og Ole Riis´undersøgelse af: Danskernes Værdier 1981-1999. Her inkl. danskernes religiøsitet. Desuden blev der udgivet undersøgelse efter 10 år, dvs. i 1992, om samme.

6. November 2001: Analyseinstituttet Sonars undersøgelse af: Danskernes tro og der iblandt kirkegang for Morgenposten Jyllands Posten.

7. December 2000: Gfk.´s undersøgelse af: Danskernes religion for B.T.

8. Maj 2000: Socialforskningsinstituttets undersøgelse af: Danskernes kirkevaner mm.

9. April 2000: Gallup International´s millinium´s undersøgelse af: Danskernes tro i forbindelse med samme undersøgelse i 60 lande for Berlingske Tidende.

10. November 1998: Analyseinstituttet Sonar´s undersøgelse af: Danskernes religiøsitet for Morgenposten JyllandsPosten.

11. Marts 1997: Gallup-undersøgelse af: Danskernes forhold til religion for Berlingske Tidende.

12. Januar 1997: Socialforskningsinstituttets rapport om: Danskernes hobby, bl.a. religion.

Se endvidere kronikken "Folket og kirken" fra Berlingske Tidende 9. december 1999, 1. sektion, side 20.

Tim Jensen