Spørg

Hvordan opfattes sjælen i islam?

Så længe man ikke modsiger det, som er veletableret i kildeteksterne og det, som er en nødvendig følge heraf, så kan man dog have forskellige opfattelser af sjælen, skriver Imran bin Munir Husayn

Hvad er synet på sjælen i islam, og hvad står der i de hellige skrifter om sjælen? Islamisk teolog Imran bin Munir Husayn svarer

Spørgsmål om islams syn på sjælen

Kære brevkasse

Hvordan er synet på sjælen i islam?Hvad står der ide hellige skrifter i islam om sjælen?

Hilsen Sarah

Svar fraCand. mag. i islamiske studier

Kære Sarah

Spørgsmålet omkring sjælen hører som udgangspunkt under teologiens domæne, og emnet vil derfor kunne findes i teologiske værker, men ofte kun berørt på et overordnet niveau, eftersom teologien som udgangspunkt primært beskæftiger sig med, hvad man betragter som sikkert (baseret på de religiøse kilder), mens detaljerne omkring sjælen er omdiskuterede og overleveret i kilder, som ikke er entydige eller absolut sikre i forhold til deres overlevering.

Men selve udgangspunktet vil man finde i Koranen samt eksegeselitteraturen (tafsir), under de vers i Koranen, som omtaler sjælen. Derudover har en del teologer og lærde igennem islams historie skrevet hele værker om emnet, hvor de har forsøgt at samle og strukturere alt det, som er overleveret omkring sjælen på baggrund af Koranen og Hadith-litteraturen, såvel som hvad der ellers er overleveret af opfattelser og tolkninger baseret på disse.

I islamisk teologi anerkender man sjælens eksistens, som anses for at være sikkert og entydigt etableret i lyset af blandt andetvers 17:85 fra Koranen. Derudover er der enighed om, at sjælen er årsag til, at kroppen er levende. Der er også enighed om at sjælen er evig og ikke vil dø, og at menneskets død (i denne verden) finder sted, ved at sjælen adskilles fra kroppen. Sjælen bevarer en form for forbindelse til kroppen efter døden, og vil i det hinsides blive genforenet med kroppen således at kroppen bliver genoplivet.

Menhvorvidt sjælen er forbundet med kroppen, hvilken natur dens forbindelse til kroppen har og øvrige spørgsmål om sjælens dybere virkelighed, så er der intet entydigt og sikkert overleveret om dette. Mange af teologerne og de lærde har bevæget sig videre på et spirituelt eller spekulativt grundlag og givet deres bud, men medmindre disse bud og tolkninger kan henføres til acceptabel bevisførelse inden for teologi (kildebaseret eller logisk-nødvendige udledninger), kan de ikkeuden videreaccepteres. Så længe man ikke modsiger det, som er veletableret i kildeteksterne og det, som er en nødvendig følge heraf, så kan man doghave forskellige opfattelser af sjælen.

Imran bin Munir Husayn
Cand. mag. i islamiske studier og islamisk teolog

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.​​​​​​​