Spørg

Hvad er forskellen på en russisk-ortodoks og folkekirkelig gudstjeneste?

En af forskellene er forståelsen af, hvad der er gudstjenestens centrum. I den russisk-ortodokse kirke er det mysteriet eller sakramentet, det vil sige forvandlingen af brødet og vinen på alteret til Vor Herre Jesu Kristi sande legeme og blod og de troendes modtagelse af begge dele, forklarer Poul Sebbelov, der er præst i den ortodokse kirke i Danmark.

Hvad er forskellen på en gudstjeneste i den russisk-ortodokse kirke og en gudstjeneste i den danske folkekirke, spørger en læser. Poul Sebbelov, der er præst i en ortodoks menighed, svarer

Spørgsmål: 
 

Kære brevkasse

Hvad er forskellen på en gudstjeneste i den russisk-ortodokse kirke og en gudstjeneste i den danske folkekirke?

Venlig hilsen
Lasse

Svar:
 

Kære Lasse

Det er et omfattende spørgsmål, for der er mange forskelle og forskelle på mange planer. Men lad mig pege på nogle af de iøjnefaldende.

I den russiske kirke er sproget kirkeslavisk (en slags oldbulgarsk), i Danmark er sproget dansk, både i folkekirken og i den ortodokse kirke i Danmark. Men selv om vi benytter samme sprog, det danske, er tjenesterne forskellige i folkekirken og i den ortodokse kirke.

Der er varigheden. Den ortodokse gudstjeneste tager meget længere tid end den folkekirkelige højmesse. Jeg plejer at sige, at hvor folkekirken er "minimalistisk" ("hvor lidt kan vi nøjes med"), der er den ortodokse kirke "maksimalistisk" ("hvor meget kan vi få med").

Der er røgelsen. Den ortodokse gudstjeneste gør flittigt brug af røgelse som symbol både på Helligåndens nærvær i menigheden og på menighedens bønner, som stiger op til Gud.

Læs også: Hvad er forskellen på folkekirken og den russisk-ortodokse kirke?

Der er musikken og sangen. Hvor folkekirkens gudstjeneste er stærkt præget af det ofte ganske dominerende orgel, der lovsynger vi i den ortodokse kirke Gud alene med den menneskelige stemme. 

Salmer og hymner synges derfor uden musikledsagelse. Til gengæld foregår alle dele af gudstjenesten, undtagen prædiken, melodisk, det vil sige at alt synges, både fra præst og fra menigheden. 

Der er billederne eller ikonerne. Hvor de folkekirkelige billeder alene tjener dekorative formål, der er den ortodokse kirkes ikoner en integreret del i gudstjenesten. 

Ikonerne manifesterer for os Kristi, Gudsmoder og alle de helliges tilstedeværelse og deltagelse i tjenesten, og de ortodokse troende viser ikonerne den ære, som tilkommer de hellige.

Læs også: Hvordan lærer jeg mere om den ortodokse kirke?

Der er forståelsen af, hvad der er gudstjenestens centrum. Hvor den folkekirkelige gudstjeneste i manges øjne står og falder med præstens prædiken, hans eller hendes retoriske begavelse kunne man sige, der er centrum i den ortodokse gudstjeneste mysteriet eller sakramentet, det vil sige forvandlingen af brødet og vinen på alteret til Vor Herre Jesu Kristi sande legeme og blod og de troendes modtagelse af begge dele.

Det var antydningsvis nogle af forskellene mellem luthersk og ortodoks gudstjeneste. Der er mange flere, og forskellene er oven i købet forskellige på de mest forskellige og helt uventede måder. 

Sådanne sammenligninger kan blive et helt studium. Den bedste måde at studere sagen på er at gå i kirke med opmærksomhed.

Med venlig hilsen
Poul Sebbelov
Præst i den ortodokse kirke i Danmark

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.