Spørg

Hvad siger Bibelen om jordens undergang?

Gud vil en dag slette denne verden igen og skabe en ny, hvor alt det onde ikke findes, skriver teolog og undervisningskonsulent Sprint Aagaard Korsholm. Foto: Sergey - Stock foto

Er jorden allerede gået under flere gange, og hvad siger Bibelen om jordens undergang, spørger en læser. Teolog og undervisningskonsulent Sprint Aagaard Korsholm svarer

Spørgsmål:

Hej Brevkasse

Man siger jo, at jorden allerede er gået under 5 eller 6 gange. Hvad siger Biblen om dette? Og hvorfor vælger Gud at genskabe jorden så mange gange? Og er det så ensbetydende med, at det er de samme sjæle, der bliver genfødt?

Hilsen Line

Svar:

Hej Line

Kun én undergang

Jeg er ikke stødt på det med, at jorden skulle være gået under 5-6 gange. Men jeg kan da fortælle dig, hvad Bibelen siger om det med jordens undergang.

Bibelen fortæller på dens allerførste blade, at først var der kun Gud. Gud er evig og har derfor altid været. På et tidspunkt skabte han så denne verden: hele universet og alt, hvad der er i det. Og dermed skabte han også jorden med planter og dyr og mennesker. Dette skete kun én gang.

Denne jord har mennesket levet på lige siden – den er aldrig gået under. Bibelen fortæller også lige fra de første sider om en katastrofe, der er lige så stor som jordens undergang. Gud havde skabt denne verden til kærlighed. Gud havde skabt os mennesker til at leve i fuldkommen kærlighed sammen med ham og alle andre mennesker. Men vi mennesker valgte, at vi i stedet selv ville være Gud og bestemme. Og dermed gik alting galt.

Der kom død og sygdom og ligegyldighed og had ind i verden. Sådan har det været lige siden. Derfor vil Gud en dag slette denne verden igen og skabe en ny, hvor alt det onde ikke findes.

Så jordens undergang kommer en dag. Vi véd ikke, hvornår det sker, men Jesus har tydeligt sagt til os, at vi skal være forberedt på, at det kan ske når som helst. Vores forberedelse skal bestå i at leve vores liv sammen med Jesus, så han kan komme til at frelse os med over i den nye verden til et evigt liv i glæde og kærlighed på den nye jord i den nye verden.

Sjælen

Så spørger du til ”sjælene”. Man kan mene mange forskellige ting med det udtryk, så lad mig kort skitsere, hvad Bibelen siger om det. Bibelen fortæller os, at mennesket først og fremmest er en helhed. Bibelen kan dele os op i ånd, sjæl og legeme – men det understreges altid, at Gud har skabt alle dele af os, og vi er skabt som en helhed.

Det betyder, at når et menneske dør, vil dette menneske opstå igen på den nye jord med samme ånd, samme sjæl og samme legeme. I mellemtiden ”opbevarer” Gud ånd og sjæl på en måde, vi ikke kan forstå.

Men den dag, vi bliver sat på den nye jord, har vi vores legeme igen. Ligesom Jesus, der døde og opstod af graven tre dage senere. Han havde også sit legeme igen – med sårmærkerne fra korsfæstelsen og det hele. Samtidig kunne dette legeme nogle nye ting – for eksempel gå igennem en væg.

Vores legeme bliver også ”os”, så man kan genkende os. Men samtidig får det nogle nye egenskaber – der er jo for eksempel ikke død mere, så det ældes aldrig.

Genfødelse

I de religioner, der regner med reinkarnation, taler man om, at den samme sjæl fødes mange gange – hver gang i en ny krop (eller i hvert fald et andet ”legeme”, der i nogle udgaver kan være alt fra menneske og myg til mælkebøtte og sten). Kristendommen har et totalt anderledes syn på genfødsel.

Bibelen taler kun om genfødsel på den måde, at når et menneske bliver døbt, så genfødes det. Det betyder ikke, at der sker noget nyt rent fysisk set. Det er nøjagtig samme barn (eller voksen), som før det blev døbt. Men åndeligt set er der sket noget helt afgørende. Det er nu født åndeligt, så det er blevet Guds barn.

Det er en lang og dejlig historie, men den vil fylde for meget i dette svar. Men kort sagt: kristne tror ikke, at en ”sjæl” genfødes i nye legemer. Vi tror, at et menneske (både dets ånd, sjæl og legeme) kun lever én eneste gang her på denne jord. Til gengæld tror vi som sagt på, at det har muligheden for at leve evigt på den nye jord!

Håber dette kan hjælpe dig med dine tanker.

Venlig hilsen
Sprint Aagaard Korsholm 
Teolog og undervisningskonsulent

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.