Spørg

Kan paven gøre, hvad han vil?

Pavens hovedopgave er at bevare troens skat ret og uplettet. Han kaldes også 'troens kustode', forklarer cand.theol. og katolik Iben Thranholm. Foto: Prazis - Fotolia

Hvordan er pave Frans begrænset af sin religion og stilling som pave, spørger en læser. Katolik og cand.theol. Iben Tranholm svarer på spørgsmålet

Spørgsmål om pavens privilegier

Kære brevkasse

Hvad er pave Frans' regelmæssige forbud, eller hvad må han ikke i forhold til sin religion og stilling som pave?

Med venlig hilsen
Magnus Holtse

Svar fra dansk katolik

Kære Magnus Holtse

Paven skal som alle katolikker følge den katolske troslære. Fordi han er pave, gælder der ikke særlige undtagelser eller regler for ham, hvad angår den generelle troslære.

Mange har den opfattelse, at paven kan ændre på kirkens bestemmelser og lære som han vil; at hans magt er uindskrænket. Det er ikke korrekt.

Pavens hovedopgave er at bevare troens skat ret og uplettet. Han kaldes også 'troens kustode'. Det betyder, at han er traditionens vogter og således skal føre troen videre i overensstemmelse med traditionen. Hvis en pave ønsker at ændre noget i kirkens lære eller praksis, kan han derfor kun gøre det, hvis der findes belæg for det i traditionen.

For nogle år tilbage blev den daværende pave Johannes Paul II konfronteret med spørgsmålet om kvindelige præster i den katolske kirke, hvorpå han svarede, at han ikke havde mandat til at ændre på kirkens syn på, at det kun er mænd, der kan blive præster. Hvilket netop var fordi der intet belæg er i traditionen for at ordinere kvinder.

Så selv om en pave personligt kunne ønske sig at ændre på noget, er det altså ikke muligt, hvis traditionen siger noget andet. Det sikrer kirken mod, at paver kan tage tilfældige, personlige beslutninger, som nedbryder kirkens tro og lære.

Mange vil måske indvende, at der har været paver, som i tidens løb har levet amoralsk og på kant med kirkens lære. Det kan man ikke benægte, men ingen af dem har, til trods for det, formøblet trosskatten. Ingen har for eksempel sagt, at Jesus Kristus ikke er Guds søn, eller at han ikke opstod fra de døde.

Kirkens trosskat står uændret til trods for, at paver ikke altid har levet op til at følge Kristus efter i alt.

Der findes en vittighed, hvor Napoleon siger til en katolsk præst, at han ønsker at knuse den katolske kirke, hvortil præsten svarer: "Det kan De ikke, Napoleon, for det har de katolske præster forsøgt i 1800 år."

Vittigheden fortæller, at kirkens herre er Kristus og ikke alene paver og præster. Derfor er paven kun indsat som 'vikar' eller stedfortræder og må underordne sig en højere magt, som han skal tjene. En af pavens titler er 'servus servorum', hvilket vil sige tjenernes tjener.

Venlig hilsen
Iben Tranholm
Cand.theol og katolik

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.