Spørg

Blev Muhammed gift med en pige på seks år?

Som muslim kan man ikke tro andet, end at Gud aldrig ville have tilladt profeten at gifte sig med Aicha, hvis han ville komme til at skade hende derved, og det har været en stor ære for både Aicha og hendes familie at blive så tæt knyttet til profeten, skriver Aminah Tønnsen, der er forfatter, foredragsholder og muslim. Tegning: Morten Voigt

Det er muligvis rigtigt, at Aisha – selv i forhold til almindelig praksis i datidens Arabien – var meget ung, svarer forfatter Aminah Tønnsen

Spørgsmål

Kære brevkasse

Jeg har et spørgsmål angående muslimernes profet Muhammed.

Jeg har læst flere steder på nettet, at Muhammed giftede sig med en seksårig pige og dyrkede sex med hende, da hun var ni år.

Mit spørgsmål er, om det er rigtigt?

Hvis ja, hvordan forsvarer man det?

Venlig hilsen
Rasmus

Læs også: Tema om islam

Svar

Kære Rasmus

Det falder mange for brystet, at profeten Muhammad ifølge hadith-litteraturen forlovede sig med sin gode ven Abu Bakrs datter Aisha, da hun kun var en seks til syv år gammel, og at ægteskabet siges at være blevet fuldbyrdet tre år senere.

Med al den usikkerhed, der hersker om hadith-litteraturens tilblivelse og troværdighed, bør det retfærdigvis nævnes, at man faktisk ikke med sikkerhed kan sige, hvor gammel Aisha var, da hun blev forlovet og gift med Profeten Muhammad.

Ifølge samme kilder døde Profetens døtre i 20-års alderen og efterlod sig flere børn, og det er vel ganske naturligt, at ægteskab indgås tidligere i kulturer og tidsaldre, hvor levealderen er lav.

I nogle muslimske kulturer er det endnu i vore dage skik, at børn loves væk allerede som spæde, men muslimske jurister er enige om, at der er tale om et ægteskabsløfte, der kan brydes af begge parter uden retslige konsekvenser.

Det er muligvis rigtigt, at Aisha – selv i forhold til almindelig praksis i datidens Arabien – var meget ung. På den anden side er det ikke usædvanligt, at kongelige og statsoverhoveder gifter sig i en ung alder og/eller gifter sig med meget unge kvinder.

Eksempelvis blev vor egen dronning Margrethe den første, der blev født i 1353 (og som altså levede mere end 700 år efter profeten Muhammad), trolovet med kong Håkon VI af Norge i 1359 og gift med ham i 1363 - altså som 10-årig.

Som muslim kan man ikke tro andet, end at Gud aldrig ville have tilladt profeten at gifte sig med Aisha, hvis han ville komme til at skade hende derved, og det har været en stor ære for både Aisha og hendes familie at blive så tæt knyttet til profeten.

Det var ligeledes en stor ære for den senere anden kalif Umar, at profeten giftede sig med hans datter Hafsa. Den senere tredje kalif, Uthman, giftede sig med profetens datter Ruqayya og efter hendes død med søsteren Umm Kulthum. Profetens fætter Ali blev gift med hans datter Fatima, og gennem alle disse ægteskaber knyttede profeten stærke bånd til sine allernærmeste fortrolige.

Et ægteskab skal i vore dage registreres hos myndighederne for at være retsgyldigt, og dette kan kun ske, når parret har nået den i de enkelte landes familieret fastsatte minimumsalder for indgåelse af ægteskab. Den ligger for kvinder mellem 15 og 20 år, medens den for mænd ligger mellem 16 og 21 år.

Til sammenligning er den seksuelle lavalder her til lands 15 år, og man kan få kongebrev til at gifte sig allerede som 15-årig for unge pigers vedkommende og som 16-årig for unge mænds vedkommende.

Det er tydeligt, at man i visse patriarkalske kredse har en interesse i at opretholde myten om den ni-årige jomfrubrud. Det er desværre også et faktum, at sociale omstændigheder mange steder tvinger forældre til at bortgifte deres meget unge døtre uden om myndighederne for at få en mund mindre at mætte i hverdagen.

Ingen dødelige kender sandheden om Aishas alder.

Med venlig hilsen
Aminah Tønnsen,
Forfatter, foredragsholder og muslim

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.