Spørg

Bygger Koranen ikke på Bibelen?

Det hedder i Koranen, at den er kommet for at lempe nogle af de mange regler, som er nedfældet i Moseloven, for at minde menneskene om noget af det, de har glemt eller misfortolket samt for generelt at bekræfte tidligere åbenbaringer, skriver Aminah Tønnsen, der er forfatter og foredragsholder.

Muslimer betragter Koranen som en nøje gengivelse af Guds ord åbenbaret via ærkeenglen Gabriel til Profeten Muhammed i årene 610-632, svarer forfatter Aminah Tønnsen

Spørgsmål

Kære brevkasse

I forhold til Bibelen så er Koranen jo skrevet forholdsvist kort tid efter, kan det ikke lige så godt være en mand (Muhammed), som har læst/hørt om lignelserne fra Bibelen og derefter tilføjet noget, lavet lidt om og derefter publiceret sin egen version? 

Jeg synes bare, at der simpelthen er så mange ligheder mellem begge bøger og tænker derfor islam som en kopi af kristendommens fundament (Bibelen).

Venlig hilsen
Sara

 

Svar

Kære Sara

Muslimer betragter Koranen som en nøje gengivelse af Guds ord åbenbaret via ærkeenglen Gabriel til Profeten Muhammed i årene 610-632. 

Ifølge islamisk tradition blev åbenbaringerne lært udenad og nedskrevet efterhånden, som de blev modtaget og samlet til et skrift mindre end to år efter Profetens død i det, vi i dag kender som Koranen. 

Muslimer tror, at Koranen - ligesom tidligere hellige skrifter såsom Mosebøgerne (tawrat), Davids Salmer (zabur) og Jesu Evangelium (injil) - har deres oprindelse i en himmelsk bog, kilden til al åbenbaring, også kaldet Bogens Moder (umm al-kitab), en ur-vejledning, som med mellemrum er nedsendt til udvalgte mennesker via ærkeenglen Gabriel, der betegnes som ”et sendebud udstyret med overordentlige kræfter”. 

Derfor er der for en muslim intet mærkværdigt i, at der er så mange ligheder mellem de hellige skrifter, for hver tidsalder har haft sin åbenbaring med oprindelse i den samme ur-vejledning.

LÆS OGSÅ: Hvad er forskellen på Koranen og Bibelen?

Koranen nævner 25 profeter ved navn og præciserer, at de alle har prædiket det samme budskab, nemlig troen på én almægtig, udelelig, nådig og barmhjertig gud, alverdens skaber og opretholder (tawhid). 

Det hedder i Koranen, at den er kommet for at lempe nogle af de mange regler, som er nedfældet i Moseloven (som for eksempel spisereglerne og reglerne for kvinders urenhed), for at minde menneskene om noget af det, de har glemt eller misfortolket (som eksempelvis gudsforståelsen) samt for generelt at bekræfte tidligere åbenbaringer.

LÆS OGSÅ: Hvem er Muhammed?

Koranen nævner eksplicit, at menneskene ikke må gøre forskel på profeterne, hvorfor Jesus opfattes som en profet på linje med alle andre profeter. Muhammed var den sidste profet i rækken og kaldes derfor Profeternes Segl, efter ham kommer der ikke flere profeter. 

At nogle muslimer i århundredernes løb nærmest har guddommeliggjort Muhammed er ikke noget, der kan retfærdiggøres ud fra Koranen.

Tro er et spørgsmål om tillid; om at have tillid til, at det budskab og den vejledning, man bliver præsenteret for via åbenbaringer, er noget ganske specielt, selvom man i sidste ende ikke kan bevise en tøddel.

Tro skal erfares, og har man dybest inde på sind og krop erfaret, at et bestemt budskab giver én fred i sjælen og hjælper én gennem livets op- og nedture, så har man fundet sin egen sandhed – uanset, hvad andre måtte mene derom.

Med venlig hilsen
Aminah Tønnsen
Forfatter og foredragsholder

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.