Spørg

Er agnosticisme en religion?

Agnosticismen og ateismen har rødder i renæssancen og oplysningstiden og er forankret i et naturvidenskabeligt verdensbillede, skriver religionshistoriker Anders Brønsted. Foto: colourbox.com

Agnosticisme er en position, som hævder, at man principielt ikke kan skaffe sig sikker viden om Gud. Det er et synspunkt, der er beslægtet med ateismen. Religionshistoriker Anders Bæk Brønsted forklarer nærmere

Spørgsmål
Hej

Er agnosticisme en religion?

Hilsen
Den anonyme

Svar fra brevkassen

Er agnosticisme en religion? Det korte svar er nej.

Begrebet agnosticisme kommer af det græske ord agnosis, som betyder ikke-viden. Agnosticisme er således en position, som hævder, at man principielt ikke kan skaffe sig sikker viden om Gud og andre metafysiske spørgsmål.

Det medfører naturligt, at agnostikeren vælger et religiøst verdensbillede og en religiøs praksis fra. En beslægtet position er ateismen, som kommer af det græske begreb a-theos, som kan oversættes til gudløs eller uden Gud. Ateisten tager således skridtet videre end agnostikeren og benægter Guds eksistens, hvilket er et klarere udtryk for religionskritik.

Agnosticismen og ateismen har rødder i renæssancen og oplysningstiden og er forankret i et naturvidenskabeligt verdensbillede. I Danmark kan nævnes foreninger som Ateistisk Selskab og Humanistisk Samfund, som promoverer ateistiske eller agnostiske synspunkter.

Når spørgsmålet alligevel er relevant, skyldes det efter min mening særligt tre forhold.

For det første, at disse positioner definerer sig i forhold til – nærmere bestemt i et modsætningsforhold til – religionernes genstandsfelt nemlig det guddommelige og en transcendent dimension i tilværelsen.

For det andet, at disse positioner hermed bliver til en livsanskuelse, ligesom religionerne er livsanskuelser.

For det tredje, at agnostiske og ateistiske organisationer ofte er optagede af ritualer, men vel at mærke sekulære ritualer (for eksempel begravelsesritualer og begravelsespladser uden religiøse symboler). Hvis der er noget, man normalt forbinder med religioner, er det jo ritualer.

I skolens religionsfag, kristendomskundskab, skal man udover at beskæftige sig med kristendom også beskæftige sig med ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser. Det vil ifølge vejledningen til faget nærmere bestemt sige ikke-kristne verdensreligioner samt nye religiøse bevægelser, men også humanisme, marxisme, eksistentialisme og ateisme. På den måde bliver positioner, som lægger afstand til religion, paradoksalt nok til en del af skolens pensum i religionsundervisningen.

Med venlig hilsen

Anders Brønsted, lektor på læreruddannelsen Zahle og cand.mag religionshistorie og filosofi

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.